Napi ige és dicséret (2021. szeptember 25.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 12. részének 9-21. versei:

9, A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
10, Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
11, Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
12, A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;
13, A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.
14, Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
15, Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
16, Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.
17, Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.
18, Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.
19, Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
20, Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
21, Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Leckék a szeretetből
Csak azokat az intelmeket ragadom most ki, amelyekkel a szeretetre neveli olvasóit az apostol.
Legyen a szeretet őszinte dolog – mondja. Van képmutató szeretet is? Persze, hogy nincs. A hamis arany sem arany. De sok van azért belőle. Vigyázzak hát az úgynevezett “szeretetre”, amellyel csak csalnám a világot és magamat!
Legyen a szeretet figyelmes, előzékeny – folytatja. Nem kell megvárnom, amíg nagy bajban lévővel tehetek valamilyen hősies jótettet.Naponként ezer apró kedvességben is megmutatkozhatik a szeretet.
Legyen a szeretet gyakorlatias – figyelmeztet az apostol. Mit ér az áradozó érzelem és a sok nyájas szó, ha a pénzemet, az asztalomat, az otthonom kényelmét nem tudom megosztani azokkal, akiknek erre szükségük volna?
Legyen a szeretet alázatos – ez is fontos. Nincs kíméletlenebb szeretetlenség, mintha kevély, öntelt szívembőll fagyos leheletet árasztok, amelyből más azt érzi, hogy nem tartom egyenlő értékűnek.
És legyen a szeretet szenvedésre is képes – ez az apostol legnagyobb követelménye, de ez volt az Úr Jézusé is. Azokat is szeretnem kell, akik ellenséges, bántó viselkedésükkel ezt nagyon megnehezítik!

395. dicséret: Isten szívén megpihenve…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?