Napi ige és dicséret (2022. december 26.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 1. részének 14. verse:

És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

Erdei-Árva István lelkipásztor (Szamoskóród) gondolatai:

Nem kívánok most arról írni, illetve abban elmélyülni, hogy mit jelent János evangéliumában az Ige (Logosz) és a test (szárx) közötti kapcsolat és, hogy milyen keleti filozófiával, vallásossággal áll szemben ez a kijelentés. Jól tudjuk, hogy amikor János az Ige testté lételéről szól, akkor Jézus Krisztusról beszél, aki Máriától született és így teljes értékű emberként vitte véghez a mi megváltásunkat.

Fontos, hogy lássuk a fenti igében azt az áldozatot, amit Jézus hozott értünk. A görög szárx (test) kifejezés az embert jelenti a maga valóságában, mégpedig a maga természetes adottságaival és a bűn kísértésének kitett, annak rabságába került állapotával együtt. Vagyis Jézusnak Isten fiaként ugyanolyan emberi természete volt, mint nekünk. Ő is fázott a hidegben, szüksége volt ételre és italra, szembe kellett néznie a kísértésekkel és minden egyes pofont, korbácsütést, a szegek okozta sebeket valós fájdalommal élte meg. Ez a legnagyobb áldozat, amit értünk valaki hozhatott.

Amikor áldozatkészségről beszélünk, vagy éppen erre hívja fel figyelmünket az Ige, esetleg egy igehirdetés, vagy egy jóbarát, akkor az első dolog, ami eszünkbe jut az a kifogás: nekem is szükségem van pénzre és meg is dolgozok érte, miért adjak hát másnak? Miért siessek mások segítségére, ha tudom, hogy soha nem fogják viszonozni? Nekem is sok dolgom van és senki sem segít, akkor én miért tegyem? Ilyen és hasonló kérdések, kifogások gátolnak sokszor, és még meg is nyugtatjuk magunkat, hogy ezek mind jogosak. Azonban a keresztyén értékrend nem az adok, hogy kapjak elvén alapszik. Jézus testté lételével, életével és halálával új értékrendet állított az övéi életében. Ehhez ragaszkodjunk és ennek megtartására törekedjünk minden jogosnak tűnő kifogásunk és sérelmünk ellenére.

302. dicséret: Ó, népeknek Megváltója…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu