Napi ige és dicséret (2022. július 5.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 13. részének 4-7. verse:

4, Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté magát.
5, Azután vizet tölte a medenczébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, a mellyel körül vala kötve.
6, Méne azért Simon Péterhez; és az monda néki: Uram, te mosod-é meg az én lábaimat?
7, Felele Jézus és monda néki: A mit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted.

Ilonczai Zsombor lelkipásztor (Szárazberek) gondolatai:

Jézus földi élete utolsó óráiban valami furcsa dolgot művelt, ami előtt a tanítványok újból értetlenül álltak. Megmosta a tanítványok lábait. Vajon mi is ez? Mit akar jelenteni, vagy jelképezni?

A Mester ekkor felvette felső ruháját, és ismét leült, hogy megmagyarázza annak lelki jelentőségét, és a párbeszédet egy kérdéssel vezeti be: “Értitek-é?” Iskolás korunkban sokszor hangzott felénk a tanító ajkáról ez a kérdés. Lehet értetlenül álltunk a felvázolt képlet előtt. Mit takar? Hogyan tudjuk mindezt alkalmazni?

A mai napon Jézus nagy iskolájában, a magyarázaton túl, Mesterünk látni akarja szolgálatunkat. Azaz, hogy mi is mossuk meg egymás lábát? Valamilyen ceremóniát akar látni? Jézus tettének jelképes jelentése van! Azt akarja látni, hogy egymást tisztán tartsuk az állandó igei közösség által. Ha valakit meglátunk, hogy elszakad a templomtól, Krisztustól, vagy soha életében nem ismerte meg Őt, akkor szeretettel kell intenünk, nevelnünk a Bibliából. Milyen sok szülő, tanár, tanító és lelkész megfeledkeznek erről! Pedig milyen súlyos következményei lehetnek! Jézus példát adott nekünk, gyakorlati tanítást, amit meg kell tennünk. Kezdd ma el te is!

392. dicséret: Az egyháznak a Jézus a fundámentoma…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?