Napi ige és dicséret (2022. június 10.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 4. részének 46-50. verse

46, Ismét a galileai Kánába méne azért Jézus, a hol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, a kinek a fia beteg vala.
47, Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá méne és kéré őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát; mert halálán vala.
48, Monda azért néki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.
49, Monda néki a királyi ember: Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal.
50, Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, a mit Jézus mondott néki, és elment.

Király Lajos lelkipásztor (Batiz) gondolatai:

Életünk találkozások láncolata. János evangéliumának 4. részében arról hallhatunk (45. vers), hogy Jézus a szülőföldjén (1) a galileabeliekkel és (2) egy királyi tisztviselővel találkozik.

Az evangéliumok arról tesznek bizonyságot, hogy az az ember, aki Jézussal találkozik, élete gyökeresen megváltozik, (pl. tanítványok, samáriai asszony, Lévi …).

Jézus szülőföldjére tér vissza, ahol a kánai menyegzőn első csodáját cselekedte; a vizet borrá változtatta. Vannak, akik ismerik, s kíváncsiságból összegyűlnek. Valószínű, hogy újabb jel vagy csoda látásában reménykednek, látványos külsőségeket kereshettek. Ők azok, akiket “galileai hitűek”-nek is szoktak nevezni. Azaz az kell, ami látványos, ami jó (a bor az lehetett), s csak akkor hisznek Jézusban, ha azonnal valamilyen jelt vagy csodát cselekszik.

A galileaiak közé, Kapernaumból (26 km) egy édesapa érkezik, Heródes Antipász negyedes fejedelem szolgálatában álló királyi tisztviselő, kinek gyermeke hosszú ideje betegségben szenved. Ő azért keresi az “Urat” (49. vers), hogy Jézus életet és újrakezdési lehetőséget adjon. Tudja, hogy egyedül nem tudja megoldani gondját, itt élet-halál kérdéséről van szó. Szüksége van Jézusra.

Mit vársz Jézustól? Miért mész hozzá a templomba és imádságod szárnyain? Mi a célod a vele való találkozásban? Csak a jó hangulat, látványosság, csodakérés? Azt írja az Ige, hogy ez az ember, annak ellenére, hogy hitt Jézus szavának, csak másnap tapasztalta meg annak valóságát. Van úgy, hogy el kell telnie bizonyos időnek, amíg megtapasztaljuk segítségét.

Másik érdekessége a történetnek: ez az ember azzal a szándékkal érkezett, hogy ő “mozgatja” meg Jézust, viszi fiához, ennek ellenére, Jézus mozgatja meg őt, azt mondja: “Menj el, a te fiad él”. A hívő ember engedi, hogy Jézus “mozgassa”.

Hogyan és miért akarsz találkozni Jézussal? A galileai ideiglenes csoda és mámor (bor) kell, vagy az ÉLET? 

294. dicséret: Jézus, vígasságom…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?