Napi ige és dicséret (2022. május 25.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Lukács evangéliuma 24. részének 50-53. versei:
50, Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket.
51, És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe.
52, Ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe;
53, És mindenkor a templomban valának, dícsérvén és áldván az Istent.

Oswald Chambers gondolatai:

Nincsenek olyan tapasztalataink, amelyek megegyeznek Urunk megdicsőülése utáni életével.Ettől kezdve Urunk életének mindenestül helyettes jellege volt. A megdicsőülés napjáig egy normális és tökéletes ember életét élte; megdicsőülésétől kezdve – a Gecsemáné, a kereszt, a feltámadás – útja egészen idegen nekünk, embereknek. Az Ő keresztje az a kapu, amelyen át minden ember beléphet Isten életébe; a feltámadásnál fogva pedig joga van örök életet adni bárkinek; a mennybemenetele által belép a mennybe és nyitva tartja a kaput az embernek.

A megdicsőülés a mennybemenetel hegyén fejeződött be. Ha Jézus a megdicsőülés hegyéről egyenesen a mennybe ment volna, akkor egyedül ment volna. Nem lenne több nekünk, mint dicső, magasztos történelmi személy. De Ő hátat fordított a dicsőségnek és lejött a hegyről, hogy azonosítsa magát a bukott emberiséggel.

A megdicsőülés teljes megvalósulása a mennybemenetel. Urunk eredeti dicsőségébe tér vissza, de nemcsak mint Isten Fia, hanem mint aki egy személyben ember Fia is. És az ember Fia mennybemenetele által minden ember odajuthat közvetlenül Isten trónja elé. Mint ember Fia Jézus Krisztus maga korlátozta saját mindenható voltát, mindenütt-jelenvalóságát és mindentudását; most már ezek mind korlátlanul, feltétel nélkül hatalmában vannak. Jézus Krisztusnak, mint ember Fiának teljes hatalma van Isten trónján. Ő a királyok Királya és az uraknak Ura, mennybemenetele napjától fogva mind mostanig.

358. dicséret: A Krisztus mennybe felméne…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?