Napi ige és dicséret (2022. november 12.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Máté evangéliuma 6. részének 25-27. versei:

25, Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26, Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27, Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?

Oswald Chambers gondolatai:

Újra meg újra hallanunk kell ezt a figyelmeztetést, hogy ha a világ gondjai, a gazdagság csalárdsága és más dolgok élvezése belehatolnak életünkbe, megfojtanak mindent, amit Isten oltott belénk. Sohasem lehetünk teljesen szabaddá ennek a túlkapásnak folyton hömpölygő áradatától. Ha nem a ruházkodás vagy táplálkozás irányából jön, akkor betörhet a pénz vagy pénzhiány, öröm vagy örömhiány, barátok vagy barátok hiánya, esetleg nehéz körülmények formájában: szüntelenül támad, és hacsak nem engedünk Isten Szellemének, hogy harcba szálljon velük, betörnek életünkbe, mint az árvíz.

“Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől. ‘Csak egyre legyen gondotok” – mondja Urunk – “a velem való kapcsolatra’. Józan eszünk lármásan felkiált: “Ez képtelenség! Törődnöm kell azzal, hogy miből éljek, mit egyem és mit igyam!” Jézus azonban azt mondja, hogy nem kell! Vigyázz, fel ne támadjon benned az a gondolat, hogy ezt olyan valaki jelentette ki, aki nem ismeri a te sajátos körülményeidet. Jézus Krisztus jobban ismeri helyzetünket, mint mi magunk, mégis azt mondja: ‘Ne gondold, hogy ez az életed középponti ügye. Ha a kettő összeütközik, az Istenhez való viszonyodnak add az elsőséget.’

“Elég minden napnak a maga baja.” Már ma is hányféle baj kezdett fenyegetni? Alattomos kis gond-manók kukkantottak be hozzád: ‘Mit csinálsz a jövő hónapban? – És ezen a nyáron?’ – “Semmi felől ne aggódjatok!” – mondja Jézus. Újra figyelj fel Őrá és gondold meg! Nyugodjék meg gondolkodásod a te mennyei Atyád “sokkal inkább”-ján!

167. dicséret: Jöjj, mondjunk hálaszót…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A képek forrása:
hvg.hu