Napi ige és dicséret (2022. november 17.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Máté evangéliuma 6. részének 30. versei:

Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?

Oswald Chambers gondolatai:

Jézus egyszerű megállapítása is rejtély marad előttünk, ha nem vagyunk egyszerűek. Hogyan lehetnénk mi is olyan egyszerűek, mint Jézus? Ha Szentlelkét befogadjuk, megismerjük, reá bízzuk magunkat, engedelmeskedünk Isten szavának, amit Ő hozott: így válik életünk bámulatosan egyszerűvé. Gondoljátok meg – mondja Jézus -, hogy a ti mennyei Atyátok így ruházza a mező füvét: mennyivel inkább felruház akkor titeket, ha helyes viszonyban maradtok vele. Valahányszor visszaestünk szellemileg, mindig azért történt, mert orcátlanul okosabbak akartunk lenni, mint Jézus Krisztus. Megengedtük, hogy a világ gondjai beosonjanak szívünkbe és elfeledkeztünk a mi mennyei Atyánk “sokkal inkább”-járól.

Tekintsetek az égi madarakra: egyetlen céljuk, hogy engedelmeskedjenek a bennük levő élet alaptörvényeinek és Isten gondoskodik róluk. Jézus azt mondja, hogy ‘ha helyes kapcsolatban vagytok velem és engedelmeskedtek a Szentléleknek, aki bennetek van, akkor Isten a ti “tollaitokról” is gondoskodni fog’.

“Vegyétek eszetekbe a mező liliomait”: ott nőnek, ahova ültették őket. Sokan nem akarunk ott nőni, ahova ültettek minket, ezért sehol sem gyökerezünk meg. Jézus azt mondja: ha engedelmeskedünk az Isten által belénk oltott életnek, akkor Ő minden egyébről gondoskodik majd. – Talán valótlanságot állított Jézus Krisztus? Ha eddig még nem tapasztaltuk meg ezt a “sokkal inkább”-ot, azért van, mert nem engedünk a belénk adott isteni életnek: zűrzavaros okoskodásokat fogadunk be magunkba. Mennyi időt herdáltunk már el úgy, hogy kérdéseinkkel zaklattuk Istent, holott teljesen szabadok lehettünk volna arra, hogy minden erőnket összeszedjük az Ő munkájára.

251. dicséret: Meghódol lelkem tenéked, Nagy Felség…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu