Napi ige és dicséret (2022. november 25.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református tiszteletes

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 14. részének 5-8. versei:

5, Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy; mimódon tudhatjuk azért az útat?
6, Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
7, Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt és láttátok őt.
8, Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!

Fodor Lajos lelkipásztor (Halmi) gondolatai:

Jézus búcsúbeszédeire a tanítványok sem egyformán reagálnak. Tamás a tudatlan, Filep a bizonyosságot váró ember típusa.

  • A tudatlanság nem egyszerű ismerethiány, sokkal inkább zavarodottság és értetlenség. Egyszerre nagyon sok nekik, amit Jézus önmagáról mond. Nemrég arról hallottak, hogy valaki elárulja, másik megtagadja, halálra keresik. Most meg azt mondja, hogy Ő az Atyához megy. Gyermekeinknél figyelhetjük meg: több dolgot egyszerre nem tudnak megérteni, csak fokról-fokra sajátítják el a tudást, jutnak az ismeretek birtokába. Pál apostol írja ezzel kapcsolatban egyik levelében, hogy tejnek eledelével tápláltalak titeket, csak ezután következett a keményebb “táplálék”. Sokszor érezheted te is, hogy összezavarodnak érzelmeid, gondolataid,  nincs rend és rendszer életedben, céltalanul vegetálsz, pedig már tudod, hogy a te Jézusod ott van már a mennyekben és éretted imádkozik az Atyánál. Maradj nyugton, ne félj és ne rettegj, ne legyenek ostoba kérdéseid, gondolataid!
  • A mában élő ember még inkább több bizonyosságot (bizonyítást) vár, mint a Jézus-korabeli. Felvilágosult világban élünk, mindenki lát és hall mindent, ami a nagyvilágban történik, közben annyira elanyagiasodtunk, hogy mindenben csak a hasznot keressük. A matéria és a pénz lett a minden. Ebben a furcsa világban élve szeretnénk látni az Istent, vagy akarjuk, hogy Isten cselekedjék a mi elképzeléseink szerint. Gombnyomásra feleljen Isten, vagy feleljen telefonhívásunkra is, elvégre Ő is modernizálódhat… (folytathatnánk a sort). A keresztyénség egész története bizonysága annak, hogy az örök Isten mindig megmutatja önmagát, szól hozzánk, megérint… az Ő egyszülött Fiában. Kell ennél több?

165. dicséret: Itt van Isten köztünk…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu