Napi ige és dicséret (2022. november 26.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református tiszteletes

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Apostolok cselekedetei 26. részének 14. verse:

Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely én hozzám szól és ezt mondja vala zsidó nyelven: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.

Oswald Chambers gondolatai:

A magam külön útján járok-e Isten ügyéért? Mindaddig beleesünk ebbe a csapdába, amíg át nem éljük a Szentlélek tűzkeresztségét. Az önfejűség és a magam akarata mindig megüti Jézus Krisztust. Még ha senki mást nem bántok is vele, az Ő Szellemét megsebzem. Valahányszor önfejűek és makacsok vagyunk, vagy becsvágyó buzgóság tölt el; mindig fájdalmat okozunk Jézusnak. Ha pedig igazunkat védjük és jogainkhoz ragaszkodunk; üldözzük Őt. Csak elnyomjuk és megszomorítjuk Szentlelkét, ha abban bizakodunk, hogy már van bennünk valami, ami “méltó”. Mikor aztán rájövünk, hogy egész idő alatt csak Jézust üldöztük mindezzel, ez a lehető leglesujtóbb felfedezésünk.

Iszonyúan élesen, keresztül-kasul átjár-e engem Isten Igéje, miközben másoknak továbbadom, vagy meghazudtolja az életem azt, amit mondok? Taníthatom én a megszentelődést, ha közben életem a Sátán szellemét ábrázolja ki, azt a szellemiséget, amely üldözi Jézus Krisztust? Jézus Szelleme csak egy dologról tud: az Atyával való tökéletes egységről. Ő mondja: “Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok” (Máté 11,29). Minden tettem a vele való közösség alapjára épüljön, ne arra az önfejű elhatározásomra, hogy én ezentúl istenes ember leszek. Könnyen meglehet, hogy a fejemre nőnek, háttérbe szorítanak és megvetnek mások, de ha mindezt vállalom Őérette: megakadályozom, hogy üldözzék Jézus Krisztust.

465. dicséret: Szelíd szemed, Úr Jézus…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu