Napi ige és dicséret (2023. április 12.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Péter apostol első levele 3. részének 18. verse:

Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint…

John R.W. Stott gondolatai: 

A bűn elválasztott bennünket Istentől, és Krisztus azért jött, hogy visszavigyen hozzá. Az ártatlan Megváltó meghalt a bűnösökért, mégpedig egyszer s mindenkorra. Tökéletes és örökérvényű áldozatot mutatott be értünk.

Ebből feltétlenül le kell vonnunk bizonyos következtetéseket. Ez azt jelenti, hogy a bűnbocsánatot sem vallásos szertartásokkal, sem jócselekedetekkel nem lehet kiérdemelni. A keresztyénség későbbi évszázadaiban mégis sokan beleestek a jézusi hit e karikatúrájába. Így érthető, ők miért nem látnak alapvető különbséget a keresztyén evangélium és a keleti vallások között. A vallást érdemszerző intézménynek tartják. “Segíts magadon, s az Isten is megsegít” – mondják. Ezt a gondolkodásmódot azonban lehetetlen összeegyeztetni Krisztus keresztjével. Ő meghalt, hogy engesztelést szerezzen bűneinkért azon egyszerű oknál fogva, hogy mi magunk nem vagyunk képesek kiengesztelni Istent. Ha képesek lennénk erre, akkor Jézus engesztelő halála feleslegessé válna. Ha azt állítjuk, hogy Isten jóindulatát saját erőfeszítéseinkkel kiérdemelhetjük, Jézust sértegetjük. Ez olyan, mintha azt mondanánk; nélküle is elboldogulunk, vagyis teljesen feleslegesen halt meg. Ahogy Pál írja: “mert ha törvény által van a megigazulás (vagyis az Isten előtti elfogadhatóság), akkor Krisztus hiába halt meg.” (Gal. 2,21)

A keresztről szóló üzenet napjainkban éppen úgy, mint Pál apostol idejében, egyeseket megbotránkoztat, mások egyszerűen badarságnak tartják. Ennek ellenére emberek milliói találtak már lelki békességet általa. Hadd idézzük itt Richard Hooker angol jogász és lelkész szavait egy prédikációjából, amit 1585-ben mondott el:

“Tartsák akárminek: badarságnak, bolondságnak vagy botránynak; ez a mi bölcsességünk és vígaszunk. Nem számít, ha semmi mást nem tudunk ezen a világon, csak ezt az egyet: hogy az ember vétkezett, és Isten szenvedett; hogy Isten az ember bűnévé tette önmagát, és az embert Isten igazságává teszi.”

Minden hívő ember visszhangozhatja ezeket a szavakat. Jézus sebei által gyógyulás van, halála által élet, fájdalmai által bűnbocsánat, szenvedése által üdvösség. 

295. dicséret: Jézusom, ki árva lelkem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu