Napi ige és dicséret (2023. április 6.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 19. részének 14. verse:

Vala pedig a husvét péntekje; és mintegy hat óra. És monda (Pilátus) a zsidóknak: Imhol a ti királyotok!

Charles Haddon Spurgeon gondolatai: 

Jöjjetek velem arra a helyre, melyet Golgotának neveznek és lássátok: “Itt van a ti királyotok”, hogyan készíti trónját, miként készül arra, hogy azt elfoglalja. Látjátok, aki “megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője” (Ézsaiás 53,3), töviskoronát visel, gúnyolják, megostorozzák, leköpdösik.

Ez rettenetes látvány, de szüntelenül nézzetek oda és lássátok hogyan készül a Megváltó trónja. Lássátok mi módon lesz Közbenjárótokká. A Gabbathán (arámi nyelven: kőpadolat – törvénykező hely; itt hallgatta ki és ítélte el Jézust Pilátus) egy új trónt állított fel, amelyen Ő ül, mint a kegyelemben részesült bűnösök Királya és Békefejedelme. Király volt már Ő akkor, mielőtt a világok teremtettek: mindenek Ura, az Ő örök istenségénél fogva. De itt a zsidók előtt, a gyalázat és nyomorúság állapotában ahhoz fogott, hogy elkészítse a kegyelem trónusát az emberek számára, hogy örök boldogságra leljenek nála. Helyettünk és miattunk tűrte a kínokat és gyalázatot. Az emberi boldogság útját állta a bűn, s az igazság büntetést követelt. A kínok a büntetés nagy részét képezték, amelyeket Ő szenvedett el helyettünk.

Jézus a gúny-öltözékben, szenvedéseinek nyomaival megjelölve, arra emlékeztet, hogy Ő teljesen megvett (megszerzett) magának minket cselekedetei és halála által. Ő az, aki vérén megvásárolt minket Istennek. Ő az, aki “dicsőségéről lemondott, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmessé lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Filippi 2,8).

346. dicséret: Győzhetetlen én kőszálom…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu