Napi ige és dicséret (2023. augusztus 11.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Jakab apostol levele 5. részének 16. verse:

Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

dr. Sarkadi Nagy Pál lelkipásztor gondolatai: 

A gyülekezet tagjainak kötelességei vannak a testvér felé. Ezek között van egy kölcsönös kötelezettség: a bűnvallás kötelezettsége. Itt nem az Istennek való bűnvallásról van szó. Sem a lelkésznek elmondott bűnvallásról. A római katolikus egyház a gyónást erre az Igére építi.

Itt a bűnvallás kölcsönös, nemcsak egyoldalú. Ez a bűnvallás az épülést szolgálja, nem a feloldozást. Krisztus az ő szolgáinak nem adta meg a feloldozás hatalmát. Ez a buzdítás általában szól a gyülekezet tagjaihoz. Meg kell osztani bűneink terhét testvéreinkkel. Meg kell vallani hibáinkat és kérni kell a bűnbocsánatot. A mi Urunk is tanította ezt a kötelezettséget: “Menj és békülj meg a te atyádfiával” (Máté 5,24). Áldott az a közösség, amelyben a testvérek olyan viszonyban vannak egymással, hogy a kölcsönös bűnvallást gyakorolják.

A bűnt könnyebb elkövetni, mint másoknak megvallani. Mégis a bűnvallásnak le kell győzni azt az akadályt, amit a bűn állított fel Isten és mi közöttünk és felebarátaink között. A közös bűnvallásban egymás terhét hordozzuk, de ugyanakkor egymás terhét könnyítjük.

455. dicséret: Testvérek, menjünk bátran…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu