Napi ige és dicséret (2023. augusztus 3.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Jakab apostol levele 1. részének 6. verse:

De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt.

dr. Sarkadi Nagy Pál lelkipásztor gondolatai: 

A hívő ember kérései másféle dolgok felé irányulnak, mint a hitetlen emberé. Ezeknek elérése lelkileg gazdagabbá teszi őket, de ezek között is sokan vannak, akik nem kapják meg, amit kérnek. Miért? Azért, mert olykor a hívő ember is imádkozhat hit nélkül. Ez azt jelenti, hogy imádságába belekeveredik a kételkedés, maga sem hiszi komolyan, hogy megkapja, amit kér.

De vannak dolgok, amelyekért nem imádkozunk. Azt hisszük ugyanis, hogy hiába imádkoznánk. Orvosok beszélik el, hogy a hozzátartozók a beteg gyógyulásáért csak addig imádkoznak, amíg a gyógyulás valószínűnek látszik. Ha a gyógyulás reménytelen, akkor abbahagyják az imádkozást. A hittel mondott,, imádságot az is jellemzi, hogy hiszi azt, ami emberileg hihetetlen és emberileg lehetetlen.

De az is igaz, hogy kéréseinket nem kapjuk meg, mert rosszul kérünk. Krisztus így tanította az övéit: “Ha valamit kértek az én nevemben; megkapjátok.” Mennyire megtisztul az imádságom, ha az Ő nevében kérek. Mert az Ő nevében annyi mindent kérhetek. Jézus “megszűri” az imádságaimat. Azt is mondhatjuk, hogy kéréseink mellette nemcsak egy szűrőn mennek át, hanem megerősödnek és megtüzesíti őket egy élő reménység, az Isten akaratának való engedelmesség.

475. dicséret: Imádkozzatok és buzgón kérjetek…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu