Napi ige és dicséret (2023. február 11.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: Mózes 1. könyve 5. részének 24. verse:

Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.

Oswald Chambers gondolatai:

Egy ember hívő életének és jellemének nem az a próbája amit az élet kivételes pillanataiban cselekszik, hanem amit rendes körülmények között tesz, amikor nem történik semmi óriási nagy, vagy izgató dolog. Egy ember értékét mindig a megszokott dolgokkal szemben tanúsított magatartása méri le, amikor nincs színpadi megvilágításban. Nehezünkre esik lépést tartani Istennel; azt jelenti, hogy szellemileg kifulladsz. Amíg nem tanultunk meg Istennel járni, mindig nehéz az Ő lábnyomába lépni, de amikor erre rátaláltunk, akkor ennek egy jellemző bizonyítéka van: Isten élete bennünk. Az egyéniség eltűnik Istennel való személyes egyesülésében és kizárólag Isten járása és hatalma lesz nyilvánvalóvá.

Nehéz Istennel lépést tartani, mert alighogy elindulunk vele járva, ráébredünk, hogy túlhaladt rajtunk, mielőtt még három lépést tettünk volna. Ő másképpen végez el dolgokat mint mi, ezért minket fenyítenie és nevelnie kell ezekre a módszerekre. Jézusra vonatkozik az Ézsaiás 42,4: “Nem téved és nem csügged el”, mert soha nem munkálkodott a saját, egyéni álláspontja, hanem mindig az Atya álláspontja szerint, és nekünk meg kell tanulnunk ugyanezt. A szellemi igazságot a légkör által fogjuk fel, nem az értelmi okoskodás által. Isten oly módon változtatja meg a légkört, ahogyan mi nézzük a dolgokat, és a dolgok lehetségessé kezdenek válni, jóllehet addig soha nem láttuk lehetségesnek. Isten nyomdokában járni nem jelent kevesebbet, mint a vele való egységet. Sok időbe kerül, mire ide eljutsz, de maradj benne! Ne add meg magad csak azért, mert talán éppen most annyira nehezedre esik. Menj vele tovább és csakhamar úgy találod, hogy új látásod és új célod van. 

274. dicséret: Ki Istenének átad mindent…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu