Napi ige és dicséret (2023. február 13.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: Mózes első könyve 1. részének 1. verse:

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.
John R. W. gondolatai: (Hinni Jézusban: A kezdeményező Isten: – részlet)

“Kezdetben teremtette Isten…” A Biblia első szavai nem csupán a teremtéstörténet vagy Mózes első könyvének bevezetése, hanem az egész Biblia megértésének a kulcsa. Ezekből a szavakból tudjuk meg, hogy a bibliai vallás Isten kezdeményezéséből lett.

Istent nem lehet sem meglepni, sem megelőzni. Mindig Ő teszi meg az első lépést, Ő minden “kezdetben” jelen van. Isten már az ember létezése előtt cselekedett. Mielőtt az ember elkezdené Istent keresni, Isten már keresi őt. A Bibliában nem azt látjuk, hogy az ember tapogatózik Isten után, hanem azt, hogy Isten nyúl az ember után. Sokan úgy képzelik el Istent, hogy kényelmesen ül távoli trónján, magányosan, tartózkodóan, érdektelenül, és teljesen közömbös számára a halandók sorsa, akik talán csak okvetetlenkedő jajgatásukkal bírhatják rá, hogy tegyen valamit érdekükben. Ez az elgondolás teljesen téves. A Bibliában olyan Istent látunk, aki már akkor megteszi az első lépést, amikor az ember még sötétségben, bűnbe merülve él, és meg sem fordul a fejében, hogy Istenhez forduljon: Ő már akkor fölkel trónjáról, félreteszi dicsőségét, és nem tartja méltóságán alulinak, hogy eljöjjön a földre és megkeresse az elveszett embert.

Isten kezdeményező tevékenysége több területen is látható. Ő volt a teremtés kezdeményezője, Ő hozta létre a világmindenséget. “Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.” Ő volt a kijelentés kezdeményezője, aki az emberrel megismertette önmagát, tulajdonságait és akaratát. Ő volt a megváltás kezdeményezője, aki Jézus Krisztusban eljött, hogy megszabadítsa az embert bűneiből. “Isten meglátogatta… és megváltotta népét.” (Lukács 1,68)

238. dicséret: Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu