Napi ige és dicséret (2023. január 4.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: A Tízparancsolat második parancsolata (2Mózes 20:4-6)

4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn- szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.
6. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

John R. W. Stott gondolatai:

Az első parancsolat azzal foglalkozott, kit illet meg az imádat, a második pedig arról szól, hogyan kell Istent imádnunk. Az első parancsolatban Isten az ember kizárólagos imádatára támaszt igényt, a másodikban arra, hogy ez az imádat őszinte és lelki jellegű legyen. “Az Isten Lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban  imádják.” (János 4:24.) Európában manapság aligha fordul elő, hogy valaki olyan szobrot készít, amely számára Istent jelképezi, és amelyet istenként imád. 

  • De nem esünk-e hasonló hibába a képzelet szintjén? 
  • Milyen fogalmat alkotunk magunknak Istenről?
  • Mekkora jelentőséget tulajdonítunk például bizonyos istentiszteleti formáknak?
  • Van-e tartalom és belső valóság a külső forma mögött?
  • Imádkoztunk-e valaha is úgy igazán? 
  • Mit jelent számunkra a bibliaolvasás?
  • Engedtük-e már, hogy Isten szóljon hozzánk általa, és vajon megtettük-e, amit mondott?
  • Mi értelme van annak, ha csak szánkkal közeledünk Istenhez, de a szívünk távol van tőle?

Az ilyen vallásosság nem más, mint szemfényvesztés. 

“Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, a mint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.” (Márk 7:6.)

313. dicséret:

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu