Napi ige és dicséret (2023. július 15.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Jakab apostol levele 1. részének 8. verse:

A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.

dr. Sarkadi Nagy Pál lelkipásztor gondolatai: 

A kétlelkű ember Isten igazságát ismeri, de nem engedi életét az által kormányozni. Erről beszél Pál, amikor ezt írja: “Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.” (Róma 1,18), ahelyett, hogy annak engedelmeskednének.

A kétlelkű embernek nincs állhatatossága. Az egész élete ingadozó élet. Bármilyen úton járjon is, nem talál nyugalmat és biztonságot.

Egyik cselekedetével lerontja a másikat. Életében váltogatja a bűnt és a bűnbánatot, de nem veszi komolyan egyiket sem. Egyszer igyekszik a láthatatlan felé, majd ismét arra néz, ami a szeme előtt van. Tanácstalanul fut ide-oda és erejét felemészti a gyümölcstelen küzdelemben.

Ezt az állhatatlanságot veti Jakab Izrael szemére is, mely annyiszor “kétlelkűen” vándorolt élete útján. Istent nem tudta elfelejteni és megtagadni, de hitben nem tudott mégsem Neki engedelmeskedni. Dicsőítette Istent és szégyent hozott a nevére. Dicsérte a törvényt és megszegte. Kegyes és világi volt egyszerre, szorgalmasan imádkozott, de mindannyiszor hitetlenül. A kétlelkű ember nyugtalan életű ember.

395. dicséret: Isten szívén megpihenve…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu