Napi ige és dicséret (2023. július 3.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 3. részének 14-15. versei:

14, És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie.
15, Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Werner Gitt gondolatai: 

Az Egyiptomból való szabadulás után a pusztában vándorló Izráel népe zúgolódott Isten ellen. Ekkor Isten mérges kígyókat bocsátott a táborra. Nagy volt a rémület, sokan meghaltak, mert a kígyók mérge halálos volt. A halálra szántak számára Isten szabadító üzenete nagyon egyszerű volt: “Csinálj egy rézkígyót, tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha feltekint arra” (4Mózes 21,8). Más szavakkal: ne a kígyó marta sebre, ne is a kígyó okozta veszélyre nézz, hanem egyedül az Istentől rendelt jelre. Csak az érckígyóra tekintés adott ellenmérget. Ez a jel adott szabadulást és segítséget, mert Isten szava kezeskedett róla. Lehet, hogy egyesek gúnyolódtak, és értelmetlennek tekintették ezt az intézkedést. Maguk kezelték magukat a maguk módján: hidegvizes borogatással, a sebek kiégetésével, a mérgezett vér kiszívásával – de egyetlen “értelmes”, saját módszer sem segített, az emberek meghaltak. Mások azonban Istenre hallgattak, feltekintettek az Isten által rendelt jelre; és életben maradtak.

Jó ezer évvel később egy éjszaka Jézus beszélgetett Nikodémussal. Megmagyarázta neki, hogy az érckígyó a kereszt előképe volt: “… És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Nekünk pedig ez azt jelenti: nézzünk Jézus keresztjére! Egyedül ott találjuk meg az örök életet. Ott fizette ki Isten értünk a drága árat. Isten előtt csak ennek a “valutának” van értéke. Ez a szabadulás Istentől rendelt jele. Heinrich Kemner teológus hangsúlyozza: “Isten mindenkit hívogat a keresztben. De a menyegzői asztalhoz csak azok jutnak el, akik becsületesen odaállnak Istennek az Ő Fián a kereszten végrehajtott ítélet alá.”

230. dicséret: Áll a Krisztus szent keresztje…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu