Napi ige és dicséret (2023. július 4.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Napi ige és dicséret (2023. július 4.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 10. részének 9-10. versei:

9, Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.

10, Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.

John R.W. Stott gondolatai: 

Krisztus követése nem maradhat magánügyünk, hanem nyilvánosan is vallást kell tennünk róla. Nem sokat ér titokban átadni neki önmagunkat,

ha azután a nyilvánosság előtt megtagadjuk Őt!

Jézus figyelmeztetése, hogy ne szégyelljük Őt, arra mutat, hogy Ő tudta, milyen könnyen beleeshetünk ebbe a hibába. “E parázna és bűnös nemzedék előtt” – tette hozzá. Tehát azzal is tisztában volt, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Nem becsülte le az Istent nem ismerő környezet légkörének hatását. Ő már előre látta, hogy egyháza kisebbséget fog alkotni ebben a világban. Ahhoz pedig bátorság kell, hogy ne a többség, hanem a kisebbség mellett álljunk ki.

Akárhogy is nézzük azonban, a Krisztusról való nyilvános vallástétel nem kerülhető el. Pál apostol szerint ez az üdvösség egyik feltétele. Azt írja, hogy ha el akarjuk nyerni az üdvösséget, akkor nem csak a szívünkkel kell hinnünk, hanem az ajkunkkal is meg kell vallanunk, hogy Jézus Krisztus az Úr. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.

Az apostol itt talán a keresztségre gondol. Ha egy megtért ember még nincs megkeresztelkedve, vagy nem merítkezett be, akkor azt meg kell tennie, részben azért, hogy a víz által jelképesen is kifejezésre juttassa és megpecsételje belső megtisztulását, másrészt pedig azért, hogy nyilvánosan is megvallja Jézus Krisztusba, Megváltójába vetett hitét.

A hívő ember nyilvános vallástétele azonban nem fejeződik be a keresztségnél. Ne szégyelljük, ha rokonaink és barátaink észreveszik rajtunk, hogy változás történt az életünkben, sőt igyekezzünk, hogy ez meg is látsszék rajtunk, és szóval is tegyünk bizonyságot, ha erre kedvező alkalom nyílik. A kedvező alkalom és a tapintatos magatartás mindenesetre igen lényeges. Tiszteletben kell tartanunk mások magánéletét.

455. dicséret: Testvérek, menjünk bátran…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu