Napi ige és dicséret (2023. június 14.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: Ézsaiás próféta könyve 53. részének 3-6. versei:

3, Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.
4, Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.
5, Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.
6, Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.

Werner Gitt gondolatai: 

Jézus Krisztus kereszthalálában Isten a legmélyebbre hajolt le hozzánk. Ott hajtotta végre Isten a bűn fölött az ítéletet. Ott történt meg a világtörténelem legnagyobb mentési akciója. Isten Fia elhagyta a mennyet és szolgai formát vett fel: “… megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil. 2,8). H.W. Beck találóan írja le a helyzetet: “A kereszten nem valaki tudatosan játszotta el a csődbe jutott ember szerepét – mintegy példaképül az ideológiák és utópiák későbbi sok mártírja számára! Nem: Ez az ember a kereszten félreérthetetlenül Isten volt”. A kereszthalál történelmi eseménye előtt hétszáz évvel már mindezt megjövendölte Isten Ézsaiás próféta által, a fenti igénk szerint.

Ebből is látható, hogy milyen mély szakadékot támasztott a bűn Isten és ember között! Csak egyvalaki volt képes ezt a szakadékot áthidalni, és – Istennek legyen hála – Ő szeretetből meg is tette ezt. A kereszten Jézus a világ bűnével azonosította magát, amikor elhordozta az érte járó büntetést. Itt láthatjuk, hogy nem létezik olcsóbb megoldás arra, hogy a bűnből szabaduljunk. A bűn ellen az ember semmiféle orvosságot sem tud kitalálni, mint például a fejfájás, vagy a hajhullás ellen. Bűneinkkel szemben egyetlen megoldás van: Isten minden bűnt Jézusra vetett, és ezzel megadta nekünk a lehetőséget arra,, hogy szabadon távozhassunk. “…azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne” (Kor. 5,21). 

Isten Fiával ellentétben mi nemcsak ismerjük, hanem cselekesszük is a bűnt. Jézust azonban a kereszten bűnné tette Isten, azaz bűnünket Őrá vetette, és Őt büntette meg helyettünk. Mivel pedig itt ment végbe az egyetlen bűneltörlés, Isten előtt is csak a Jézus keresztje által nekünk ajándékozott igazság számít. Ugyanakkor a golgotai kereszt Isten utolsó ajánlata az ember számára. Isten felmérhetetlenül nagy árat fizetett értünk, a legnagyobb kincsét adta oda: Fiát, Jézus Krisztust!

341. dicséret: Ó Krisztusfő, te zúzott…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu