Napi ige és dicséret (2023. június 17.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Márk evangéliuma 4. részének 35-41. versei:

“Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?”

35, Azután monda nékik azon a napon, a mint este lőn: Menjünk át a túlsó partra.
36, Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt, úgy a mint a hajóban vala; de más hajók is valának vele.
37, Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék.
38, Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt, és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk?
39, És felkelvén megdorgálá a szelet, és mondja a tengernek: Hallgass, némulj
el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség.
40, És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek?
41, És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?

Dr.Balla Péter, (a Károli Egyetem hitéleti rektorhelyettese) gondolatai:„Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?” (41). Urunk sokféle csodát tett, ezek között vannak, amelyek természetfeletti hatalmát mutatják meg. Életünkben lehetnek olyan időszakok, amikor nem látjuk, hogy Jézus „törődik-e” a bennünket érő nyomorúságokkal (38). Ilyenkor jusson eszünkbe, hogy ő mindenható Úr. Kérjük és várjuk hittel, hogy „elüljön a vihar” az életünkben! (39)

357. dicséret: Jézus, én bizodalmam…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu