Napi ige és dicséret (2023. június 23.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 1. részének 17-18. versei:

17, Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. A keresztről való tudományt bolondságnak mondják, de az, Isten hatalma
18, Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.

Werner Gitt gondolatai: 

Ezen az egész világon egyetlen olyan hely létezik, ahol nem sújt le ránk Isten ítélete – és ez a hely a Golgota keresztje alatt van.

Egy képpel szemléltethetjük a golgotai üdvözítő eseményt: Afrika szavannáin és Amerika prérijein a száraz évszakban gyakran tűz pusztít. A lángtenger igen nagy sebességgel halad előre, és útjában megsemmisít embert és állatot egyaránt. Mi a teendő, ha az ember közeledni látja a tűzáradatot? Gyorsan gyújt egy másik tüzet, így leégett felület keletkezik, amelyen már biztonságban van ember és állat, hiszen a közelgő tűztenger nem talál újabb táplálékot magának. A szikrák leégett talajra hullanak. Nos, ilyen “leégetett terület” számunkra a kereszt. Ezen ítélte meg Isten a bűnt. Ezen szenvedett egyszer s mindenkorra az Igaz a nem igazakért.

A Golgota menedékhely! A bűnöst, aki oda menekül, nem sújtja többé Isten igazságos ítélete!

A kereszt evangéliumában Isten nem az értelmünket és nem is látható jelek utáni vágyunkat elégíti ki, hanem szabadító erejét kínálja fel: … “a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.” A kereszt alatt semmivé olvad világi bölcsességünk, itt semmisül meg a vallások és a filozófia minden mentési kísérlete. Találóan fogalmazta meg ezt Heinrich Kemner: “Ha valaki Jézus Krisztus keresztje alatt őszintén és igazán Istenhez fordul, egy perc alatt többet tapasztalhat és tudhat meg Istenről, mint amennyit ennek a világnak minden tudománya értelmem számára meggyőzővé tudna tenni. Isten tudománya nem értelemellenes, de értelemfeletti.” Jézus Krisztus keresztjében Isten megteremtette és minden időkre meg is határozta a szabadulás egyetlen lehetséges útját. Még ha valakinek ez az Isten által kijelölt út bolondságnak is tűnik, mit sem változtat ez a megmentő erőn mindazok számára, akik ezt elfogadják.

338. dicséret: Lelki próbáimban, Jézus, légy velem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu