Napi ige és dicséret (2023. június 30.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Apostolok cselekedetei 2. részének 1-4. versei:

1, És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.
2, És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
3, És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4, És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.

Dr. Gyökössy Endre lelkipásztor  (Újpest-Újváros) gondolatai: 

Pünkösd története így kezdődik: “És…”

Nem különös? Ha nagyon nagy dolog történik a Bibliában, rendszerint így kezdődik: “És…” Azt jelenti: folytatásról van szó. Isten itt valamit folytat. Pünkösd elképzelhetetlen Karácsony-Nagypéntek-Húsvét-Mennybemenetel nélkül. Jézus nélkül elképzelhetetlen a Pünkösd! Itt Jézus Lénye folytatódik tovább.

Akik Jézussal jártak, hallgatták és Őt követték, és akik ígéretet kaptak erre: “…mindig a templomban voltak, és áldották Istent” (Lukács 24,53). Tíz napon át ráhangolódtak, tíz napig együtt voltak a templomban, és akkor érkezett el Pünkösd.

Istennek vannak beütemezett órái, napjai. Nem lehet siettetni, sem késleltetni – eljön.

Ám le lehet késni! Mindenkinek az életében – szent meggyőződésem szerint – be van ütemezve a pünkösd, hogy kitöltessék ránk, bármelyikünkre Isten Szentlelke. De ezt le lehet késni. El lehet kerülni. Isten Szentlelke nem tör be, nem erőszakos. Jézusról is azt mondja az Ige: “Ímé az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz (csak ahhoz!), és vele vacsorálok, ő pedig énvelem” (Jel. 3,20). – Isten Szentlelke nem tör be senki lelkébe, de aki rá van hangolódva vagy könyörög érte, ahhoz egyszer eljön; megérkezik az életébe.

“És lőn nagy hirtelenséggel…” mondja a szöveg. Várhatjuk éveken, évtizedeken át a Szentlelket, és amikor egyszer valaki kapja,mégis váratlanul kapja. Mindig várni kell, és mindig váratlanul érkezik.

Egy utolsó kérdés: – Mi hogyan jutunk Szentlélekhez?

Igen egyszerűen: kérni kell!

Megpróbáltál már egyszer is Szentlelket kérni állhatatosan, mint az élet legfőbb értékét? Nem ráadásnak! Nem benzinnek, hogy a kis életem motorját hajtsam vele, ahová én akarom.

Nem így: Adj Uram erőt, hogy ezt meg ezt meg tudjam tenni…

Hanem: Adj Uram Szentlelket, hogy vigyen ahová akar!

Ha sokáig kéri valaki Isten Szentlelkét és mégsem kapja, ne mondja, hogy zárva van az ég, hanem ismerje fel: ő van valahol zárva.

Ha kinyitom a rádiómat és az nem szól, nincs jogom azt mondani: nincs adás. Ha nem szól, rossz a készülék. Adás van! A hiba az én készülékemben van; meg kell keresni a hibát. Valami baj van belül.

Egyszer egy kisgyerek hallotta, hogy esőért imádkoznak kint a falu határában és odaszólt az öregeknek: Ha esőért imádkoztok, miért nem hoztatok esernyőt?

A gyerekek szája által mond az Isten igazságot! Mert ha esőért imádkozunk, akkor valóban vigyünk magunkkal esernyőt. Ez a hit!

368. dicséret: Jövel Szentlélek Isten…

https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/joevel-szenlelek-isten

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu