Napi ige és dicséret (2023. június 6.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Máté evangéliuma 6. részének 12. verse:

És bocsásd meg a mi vétkeinket…

Horváth Loránd lelkipásztor (Detroit) gondolatai: 

Hogy mennyire szükséges a megbocsátás, mutatja ennek a gutaütöttnek a sorsa. Évekig, vagy évtizedekig hordozott egy bűnt. Mélyen eltitkolta az emberek elől. Lehet, hogy büntetést is kapott volna érte. De a sötét titok, mint súlyos kő, megfeküdte a lelkét. Idővel elhordozhatatlan teherré lett, megütötte a miatta a guta. Akik szerették, mély részvéttel voltak iránta. Jézus megjelenése hozta el a reményt, elébe vitték és Ő meggyógyította.

Jézus azonban belelátott az életébe. Tudta, hogy ott a mélyben egy be nem vallott bűn van. De látta az ember mély szenvedését és roppant vágyát a tisztaság iránt. Ezért azonnal rátapintott alapvető nyomorúságára, bűnére és azt bocsátotta meg. Jézus nem éri be felületi kezeléssel. Jézus a te életednek is a mélyébe akar pillantani, onnan kibányászni a téged sújtó óriási követ; eltitkolt bűnödet, és azt kész megbocsátani.

A fel nem tárt, az életünkből nem kidobott bűn tehetetlenné tesz. Ezt az embert is lebénította. Az ilyennek “elég a maga baja!”, és képtelen másokon segíteni, tehetetlen a magasabbrendű elképzelésekre, a jó cselekvésére. Még a saját ágyát, környezetét sem bírja elviselni. Milyen mélyen szomorú sors. Csak Isten tud kiszabadítani ebből. És ezt adja a megbocsátás. Ezért létfeltétele életünknek bűneink megbánása, hogy aztán meg is bocsáthassa Isten.

Minden bűnnel megrontottuk Isten világrendjét. Ezért fizetni kell. Isten azért tud megbocsátani, mert valaki elvállalta bűneink megfizetését. Így szól erről Ézsaiás próféta: “Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (Ézsaiás 53,5). Itt a gutaütött esetében is Jézus maga veszi el. Mert minden betegségnek forrása egy: a bűn. Az embert meggyógyítani annyi, mint bűnét elvenni.

467. dicséret: Mily jó, ha bűntől már szabad…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu