Napi ige és dicséret (2023. május 17.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 1. részének 46-47. versei:

46, Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.
47, És mondá néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg!

Horváth Loránd lelkipásztor (Detroit) gondolatai: 

A nagy politikai eseményekben is benne van Isten keze. Egy ilyen zsarnok, mint amilyen Heródes volt, egy egész nép életére súlyos teherként nehezedett rá. Nemcsak az ő uralmát hatotta át a félelem, de fiáét, Árkelausét is. Isten óvó szeretete figyelembe vette ezt is. Ha vissza is mehetett volna Izráel földjére  a szent család; oda, ahol még a félelmetes hatalom volt az úr: Isten figyelmeztető jelei körülveszik az övéit. Nem! Még nem mehetett vissza Júdeába. Ahogy Pál mondja:  Istentől rendelt lakása van mindenkinek. Józsefnek gondja van az övéire. Majd mindnyájan gondviseléssel megbízott emberek vagyunk.

Az istenfélő ember életében igen fontos szerepe van az Ő vezetésének! Akiket az Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Ahogy Ady mondja: Ő van minden gondolatnak alján! Minden esemény ami bejön figyelmünk középpontjába, úgy fogható fel, mint Isten jelzése. Nemcsak a visszatartó nyugtalanság jelzése jelenthet fontos dolgot az övéinek, de az igék üzenetei, rosszakaratú gyanúsítások, betegségek, történések és előre ki nem számítható “leállások”. Egész lelki életünk egy kifinomult jelzőhálózat rendszere, amely összeköt szeretteinkkel, Istennel.

Az Ő vezetésének előre nem látható, de Istentől rendelt pecsétjei vannak. Ilyen pecsét volt a Messiás próféciájában a “názáreti” jelző. Annak ellenére, hogy Betlehemben született, mégis názáretinek kellett neveztetnie. Az Istenre nem figyelő ember figyelembe se veszi Isten jelzéseit, mint itt Nátánael és kérkedve kérdezi: “Názáretből támadhat-e valami jó?” Názáretből támadhat valami jó! Isten mindenkinek adhat kivételes ajándékokat, kijelentést, lelki vezetést, amire figyelnünk kell, ahogyan figyeltek Jézus szülei. Megdöbbentő e figyelem babonás eltorzulása, amikor jóslásokra, csillagváltozásokra, átkozódásokra figyelünk.

Nézzünk a hitnek Fejedelmére, Jézusra!

462. dicséret: Csak vezess, Uram, végig…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu