Napi ige és dicséret (2023. május 22.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Máté evangéliuma 5. részének 13-16. versei:

13, Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
14, Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15, Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
16, Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

John R.W. Stott gondolatai:

Mindenki tudja, mit jelent a só, vagy a lámpa világossága, hiszen minden háztartásban ismerik és használják. Maga Jézus is kisfiúként a názáreti szülői házban bizonyára sokszor figyelte anyját, amint a konyhában sót használ tartósításra, és lámpát gyújt, amikor lemegy a nap. Ismerte ezek gyakorlati hasznát. És élt is ezekkel az emlékképekkel, amikor arról magyarázott, hogy mit vár el tanítványaitól, hogyan éljenek és mutatkozzanak az emberek között. Akkor még nagyon kevesen voltak Jézus új társadalmának tagjai. Ez a kis kezdemény lett mégis a föld sója és a világ világossága. Mire gondolt Jézus? 

A keresztyéneknek alapvetően másoknak kell lenniük, mint a nem keresztyéneknek. Mindkét hasonlat elválasztja egymástól a két csoportot. A világ sötét, mondja a hasonlat által Jézus, és ti vagytok, akik világosságot visztek bele. A világ romlandó, és ti vagytok a só, akik megakadályozhatjátok a teljes romlását. A szólás is úgy tartja: “elválik a búza az ocsútól.” 

A keresztyéneknek másoknak kell maradniuk. Ha a só nem tartja meg az erejét; semmire sem lesz jó. Ha a lámpa nem sugároz fényt, nincs semmi haszna. Ha valóban Krisztus követői akarunk lenni, meg kell felelnünk két feltételnek, mert csak úgy lehetünk hasznára. Egyrészt részt kell vennünk a világ életében. Másrészt pedig, miközben ezt tesszük, ügyelnünk kell, nehogy beszippantson minket a világ. Őrizzük meg keresztyén meggyőződésünket, értékeinket, normáinkat, életstílusunkat.

Ha az a kérdés, hogy miben áll a keresztyén életszentség “sóssága” és “világossága”; a hegyi beszéd további részei adják meg a választ. Azt is mondja Jézus, hogy ne tegyünk úgy, mint mindenki körülöttünk. “Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók!” (Máté 6,8). Igazságunk (a szív igazsága) haladja meg az övékét, legyen nagyobb a szeretetünk (még az ellenségekre is kiterjedő), mélyebb az Isten-tiszteletünk (olyan bensőséges, ahogy a gyermekek fordulnak az apjukhoz), és legyenek nemesebbek a törekvéseink (keressük előbb Isten országát és annak igazságát). Életünk sója csak akkor tartja meg az ízét, világosságunk csak akkor ragyog, ha mellette döntünk, őt követjük, ha életünk róla tesz bizonyságot, ha őt szolgáljuk, és ha általa teljes erőnkkel próbálunk hatni a társadalomra. 

301. dicséret: Új világosság jelenék…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu