Napi ige és dicséret (2023. május 25.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 5. részének 6-8. versei:

6, Ezt a mint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni?
7, Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem.
8, Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!

Horváth Loránd lelkipásztor (Detroit) gondolatai: 

Nagy ünnep van Jeruzsálemben, a zsidók fővárosában. Az ünnepre sokan fel szoktak menni, kiváló alkalom ez meglepő találkozásokra. Jézus is odament. Őt azonban mégsem az ünneplők között találjuk, hanem a nyomorúság helyén, a Bethesda tavánál. Hány ember is várta, és várja ma is a gyógyulás lehetőségét? Sokféle rejtett betegség van, és mióta hordozzák azt némelyek. Ez a szerencsétlen 38 éve várt gyógyulásra, hazamenetelre. Panaszából kisír, hogy nincs emberem; a gyógyulása teljesen reménytelen volt. De nem volt semmi más útja a várakozáson kívül. Ilyen lehetetlen és kétségbeejtő helyzeteket hordozunk magunkkal.

Isten azonban adhat meglepő fordulatokat. Odaküldi Jézust! Istennel nincs reménytelen helyzet. Ő a kétségbeesés tanyáját is a kegyelem helyévé formálhatja. De van ennek egy feltétele. Szóba kell állnunk Jézussal. “Ő kérdez és mi felelünk!” – ahogy Jób mondja. Az isteni megszólításra nem válaszolhatunk gőgösen, vagy hányaveti módon. Az ördög adja az ember szájába a nagyzoló beszédet. Aki ennyit szenvedett, abból kilúgozódott a fennhéjázás. Egy sírásba tömöríti minden fájdalmát: “Uram, nincs emberem!” Hányan kiabálják bele az éjszakába fájdalmukat! Vagy pénz, vagy orvosság! Sokszor a lehetetlenség határán élünk. De csakis akkor, ha nincs Istenünk!

Micsoda szívfacsaró fájdalmat kellett átélnie ennek az embernek, hogy mindig “más lépett előmbe!” Sokan örök sebet hordoznak egy visszautasítás, vagy el nem nyert lehetőség miatt. De nem tudják hittel elfogadni, hogy Isten valami jobbat tartogat számára. Itt van Jézus, és vele nincs elveszett ügy! Istennek minden erejét Ő hordozza. Szól isteni parancsa: “Kelj fel, vedd a te nyoszolyádat, és járj!” Az élet előtted áll; indulj Isten segedelmével … csak többet ne vétkezzél! 

167. dicséret: Jöjj, mondjunk hálaszót…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu