Napi ige és dicséret (2023. május 4.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 20. részének 19. verse:

Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, a hol egybegyűltek vala a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla középen, és monda nékik: Békesség néktek! 

Nagy Róbert lelkipásztor (Apa) gondolatai: 

“Békességre vágyik minden ember, pénzt is adna érte, de mégsem lel.
Mert igaz békesség ma még ingyen kapható, csak nem tudják, hogy hol található.
Csak egy út van bár, az nagyon keskeny, békességem én is azon leltem,
Jézus Krisztus drága vére mindenre elég, Ő az Út, és Ő a békesség.”

(Soproni János)

Jézus Krisztus drága vére arra is elég volt, hogy akkor, amikor a bezárt ajtók mögött ülő tanítványoknak megjelent az Úr, úgy jelent meg, mint aki mindent megbocsátott a gyáva és hitetlen tanítványoknak. Sokkal természetesebb lett volna, ha sebeit megmutatva azt mondja: Jaj nektek, átkozzátok meg születésetek percét is, mert cserben hagytatok, gyáva módon elmenekültetek, és az asszonyi bizonyságtételnek sem hittetek, pedig előre mindent elmondtam nektek. Reszkessetek, mert rettenetes harag vár a mennyben.

E helyett, sebeit mutatva, szelíden és alázatosan azt mondja: “Békesség néktek!” – nézzétek, itt a jele: megfizettem, eleget tettem, elintéztem ügyeteket. Ne féljetek, megbocsátott az Isten miattam és érettem.

Ha most valaki a bűnei miatt nyugtalan lelkiismerettel olvassa e sorokat, vagy az élet terhe alatt elgyengült szívvel, ha valakinek a lelkében most nyugtalanság, félelem és aggodalom van, ha meglankadt a hite, ha meghidegült szívében a szeretet, azaz bármilyen értelemben lelki szegénnyé lett, most fogadja kedvesen Jézus ajánlatát: “BÉKESSÉG NÉKTEK!”

A félelmet, a nyugtalanságot, melyek korunk legártalmasabb betegségei, csak az veszi el a szívedből, ha látod a megváltás jeleit, és elfogadod a felkínált békességet. Egy valamit ne felejts, ami nagyon hangsúlyos a mai igében: a csukott ajtó nem zárhatja ki a békességet hozó Jézust, de  a csukott szív igen! Bárcsak nyitva lenne most a szíved az Ő befogadására.

457. dicséret: Ó, Jézus, árva csendben… 

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu