Napi ige és dicséret (2023. március 21.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Márk evangéliuma 2. részének 17. verse:

És amikor ezt hallja vala Jézus, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre.

John R.W. Stott gondolatai: A bűn következményei 3.: Megromlott emberi kapcsolatok – részletek

A bűn az emberi természet mélyen gyökerező fertőzöttsége. Ott van minden ember lényének legmélyén, és ez tart bennünket uralma alatt. A bűn elválaszthatatlanul beleivódott énünkbe. A bűn lényege az, hogy mindent saját önző szempontunkból nézünk, önmagunkat fontosabbnak tartjuk, mint Istent és embertársainkat. A bűn önmagunk előtérbe helyezése Isten és mások rovására. 

Önmagunkat tesszük az első helyre, embertársainkat a másodikra, Istent pedig legutoljára, a háttérbe szorítva. Ha gyerekek között édességet osztanak ki, vagy arról van szó, hogy ki dobjon először egy társasjátékban, akkor nincs hiány jelentkezőkben; kórusban hangzik a gátlástalan “Én, én!” Ahogy kinövünk a gyermekkorból, megtanuljuk, hogy nem illik így reagálni és igyekszünk szerénynek látszani, de a szívünk mélyén vajon nem ugyanúgy gondolkodunk-e?

Énközpontúságunk egész magatartásunkat áthatja. Nagyon nehezen tudunk másokhoz alkalmazkodni. Vagy magasabbrendűnek érezzük magunkat, vagy kisebbségi érzéseink vannak. Igen ritkán fordul elő, hogy józan, kiegyensúlyozott véleményt alkotunk önmagunkról. Ez egyeseknél abban mutatkozik meg, hogy tele vannak önsajnálattal, sértődősek vagy ingerlékenyek; mások féltékenyek vagy könnyen neheztelnek másokra.

A legtöbb vita félreértésen alapszik, a félreértések oka pedig az, hogy nem sikerül a másik ember szempontjából nézni a dolgokat. Jobban szeretünk beszélni, mint a másikat meghallgatni, és jobban szeretünk vitatkozni, mint engedelmeskedni. Ha a vitatkozó felek hajlandóak lennének arra, hogy önkritikát gyakoroljanak, a másikat megértően kezeljék; igen sok konfliktus megoldódna. Mi általában önmagunk iránt túlzottan megértőek vagyunk, másokat ugyanakkor könnyen kritizálunk.

Szükséges tehát, hogy az emberben gyökeres változás menjen végbe. Ehhez azonban isteni beavatkozásra van szükség, mert az ember egymaga nem tudja “átállítani” önmagát, nem tudja kimozdítani önmagát világának középpontjából. Ehhez Megváltó, Szabadító kell.

Azért kell ennyire hangsúlyozni az ember bűnösségét, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban szükségünk van Jézus Krisztusra, hogy megértsük és elfogadjuk azt, amit ő nyújt. Hinni csak az tud, aki tudja, hogy magától nem boldogul; Krisztust nem tudjuk elfogadni, amíg meg nem láttuk, hogy milyen nagy szükségünk van rá. Ő maga mondta: “Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre.

Csak akkor ismerjük be, hogy nagy szükségünk van gyógyulásra, ha megláttuk, hogy valóban betegek vagyunk, mégpedig halálos betegek.

479. dicséret: Hinni taníts Uram…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu