Napi ige és dicséret (2023. március 27.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Máté evangéliuma 26. részének 53-54. versei:

53, Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet?
54, De miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie?

John R.W. Stott gondolatai: 

Amikor Jézus eljött, nagyon jól tudta, hogy milyen sors vár rá. Tudta, hogy az Írások róla tesznek bizonyságot, és hogy ő a rég várt Messiás, akiben az Írások ígéretei és jövendölései végre valóra válnak. Ez különösképp igaz szenvedésére. Krisztus akkor érkezett el szolgálatának fordulópontjához, amikor Cézárea Filippiben – közvetlenül azután, hogy Simon Péter vallást tett róla, hogy ő a Krisztus – elkezdte tanítani tanítványait arra, hogy “az Emberfiának sokat kell szenvednie”.

Ez a “kell” újra és újra visszatér tanításaiban. Tudta, hogyan kell meghalnia és szorongott, amíg ez meg nem történt. Tudta, hogy majd elérkezik “az ő órája”, amelyről János evangéliuma többször is azt írja, hogy “még nincs itt”, de amelyről végül – röviddel elfogatása előtt, szinte már a kereszt árnyékában – kijelenthette Jézus: “Atyám, eljött az óra!” (János 17,1) Az előtte álló borzalmak tudata baljós érzésekkel töltötte el, és a következő szavakra indította: “Most megrendült az én lelkem, és mit is mondjak? Azt kérjem: Atyám, ments meg ettől az órától engem? De hiszen azért jutottam erre az órára, hogy ezt kérjem: Atyám dicsőítsd meg a Te nevedet!” (János 12,27-28) Amikor végül elérkezett elfogatásának pillanata, és Simon kirántotta kardját, hogy védelmére keljen, és levágta a főpap szolgájának fülét, Jézus megdorgálta: “Tedd hüvelyébe kardodat! Vagy ne igyam ki azt a poharat, amelyet az Atya nekem adott?” (János 18,11) Máté szerint Jézus még azt is hozzátette: “Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet? De hogyan teljesednének be akkor az Írások, hogy ennek így kell történnie?

338. dicséret: Lelki próbáimban, Jézus, légy velem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu