Napi ige és dicséret (2023. március 29.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Az apostolok cselekedetei 3. részének 18. verse:

De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így.

John R.W. Stott gondolatai: 

Péter kezdetben nagyon vonakodott elfogadni Krisztus szenvedésének szükségességét. Ő ismerte fel elsőként, hogy Jézus a Krisztus, a Messiás, és ő volt a legelső, aki tiltakozott az ellen, hogy Krisztusnak meg kell halnia. Ő, aki olyan bátran kijelentette: “Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”, szinte ellentmondást nem tűrő hangon kiáltotta: “Isten mentsen, Uram ez nem történhet meg veled!”, amikor Jézus elkezdte tanítani, hogy a Krisztusnak szenvednie kell. Péter a Krisztus szolgálatában töltött egész hátralévő idő alatt keserűen ellenállt annak a gondolatnak, hogy Krisztusnak meg kell halnia. A Gecsemáné kertjében megpróbált Mestere védelmére kelni, és amikor végül mégis letartóztatták, követte, ha távolról is. Keserű csalódottságában háromszor megtagadta a főpap udvarában, és könnyen meglehet, hogy nemcsak a bűnbánat fakasztotta könnyekre, hanem a kétségbeesés is. Amikor Jézus a feltámadás után az Írásokból bizonyította a tanítványoknak, hogy valóban így kellett a Krisztusnak szenvednie, és így kellett megdicsőülnie, akkor kezdte csak megérteni, hogy miről is van szó. Akkor kezdett el igazán hinni. Néhány hét leforgása alatt annyira magáévá tette ezt az igazságot, hogy így szólhatott a jeruzsálemi templom csarnokában összegyűlt tömeghez: “… amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így.” (ApCsel 3,18)

Első levelében is többször utal Krisztus szenvedésére és dicsőségére. Talán mi is vonakodunk elismerni, hogy a kereszt valóban szükséges volt, és sehogyan sem akarjuk felfogni, mit is jelent. Ezért, ha valaki meggyőzhet és taníthat bennünket; az Péter.

346. dicséret: Győzhetetlen én kőszálom…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu