Napi ige és dicséret (2023. november 15.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Olvasásra ajánlott igeszakasz: Apostolok cselekedetei 12. részének 24-25. és a 13. részének 1-3. versei.

Mai újszövetségi igénk: Apostolok cselekedetei 13. részének 2. verse:

Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: “Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.”

dr. Gyökössy Endre lelkipásztor (Újpest-Újváros) gondolatai: 

A Cselekedetek Könyve keresztyénségünk kezdeteiről szólva főként két gyülekezetet mutat be: a jeruzsálemit, amely Krisztus-követő zsidókból alakult; és az antiókhiait, amelynek tagjai a megkeresztelkedett pogányok, görögök, hellén műveltségűek. E két gyülekezet között igen jó a kapcsolat, ám a keresztyénüldözés zavart okoz. Péter Antiókhiába megy, és később ő lesz Antiókhia első püspöke. Jeruzsálemben Jakab veszi át a gyülekezet vezetését. Jakab Krisztus-hívő zsidók álmát álmodja, akik megtartják nemcsak a Tízparancsolatot, hanem az összes apró mellék-parancsolatot is: az öltözködési, étkezési, tisztálkodási előírásokat. Ő tehát egy zsidó-keresztyén szektáról álmodik. Szinte megmenti ezzel a jeruzsálemi gyülekezetet, mert eléri, hogy rá nem haragszanak annyira a farizeusok, szadduceusok. A jeruzsálemi gyülekezetben tehát Jakab vezetésével viszonylagos békesség honol. Heródes Agrippa megnyugszik: a rendbontó, pogánykodó zsidó-keresztyének Antiókhiában vannak – azoknak nem tud  utánanyúlni -, de ezek, meghúzódva, föld alatt, csendben élnek egészen addig, míg egy új főpap nem jön 62-ben: II. Annás főpap, Kajafás unokatestvére, aki szívből gyűlöli a Krisztus-követőket. Még akkor is, ha körülmetélik magukat, akkor is, ha minden parancsolatot megtartanak, mint a zsidók; de Jézusban hisznek! Ezért elfogatja Jakabot és néhány napi kínzatás után megkövezteti a templom előtti téren. Irtózatos keresztényüldözés veszi kezdetét Jeruzsálemben. A maradék gyülekezetnek a Jordánon túl, a pusztába kell menekülnie. Itt-ott szétszóródva, barlangokban és sátrakban húzódnak meg.

Milyen csodája Isten Szentlelkének, hogy mielőtt a zsidók kiirtanák a jeruzsálemi gyülekezetet, kiépíti a “második frontot” Antiókhiában! Feltehetőleg ide menekült Péter, itt működik Pál apostol, Barnabás, csatlakozott hozzájuk Márk, a későbbi evangelista – tehát nagyon “előkelő” a papi gárda! De több már a görög származású keresztyén, mint a zsidó. A gyülekezet és az egész keresztyénség sorsát Barnabásra és Saulra bízza Isten Szentlelke. “Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.” Ezt egy, az Isten Szentlelke által ihletett ember, Niger mondja ki: Menjen misszióba Barnabás és Saul! Isten Szentlelke ma sem az ablakon szól be. Isten Szentlelke ma is szólhat általad és általam is, ha tetszik neki. Bűnös nyelvek által és sebzett emberi szíveken keresztül szólhat, küldhet és parancsolhat. És teszi!

A világ egyik legnagyobb igehirdetője ennél a résznél azt mondja, hogy az antiókhiai gyülekezet olyan most, mint egy anyahajó, amiről kiröppen a két első repülőgép felderítő útra. Kiröppennek a repülők: Barnabás és Pál, és viszik az evangéliumot. “Térképük” nincs az úthoz; majd a Szentlélek megmondja, hogy hová menjenek, és azt is, hogy ott mit mondjanak.

369. dicséret: Jövel, Szentlélek Úr Isten…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu