Napi ige és dicséret (2023. október 11.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: a 107. zsoltár 
Zsoltárok könyve: 107. zsoltár 8. verse:

Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért.

Református énekeskönyv, 107. zsoltár 8. verse:

Ezek áldják az Istent, dícsérjék kegyelmit,
Minden nép közt naponként hirdessék csudáit!
Ő töri föl menten az erős, érc kapukat,
Eltöri nagy könnyen az ő nagy, vas zárjukat.

Horváth Loránd lelkipásztor (Detroit) gondolatai: 

Isten magasztalása önként jön attól a lélektől, aki az Ő nagy kegyelmét megtapasztalta. E zsoltár egy ilyen megváltott bizonyságtétele népe nevében. Valószínű a babiloni fogság után íródott, amikor a választott nép már megérte a szétszóratás idejét és az újra összegyűjtés öröméről beszélhet. A bujdosás, a szomjúság, a vasban halálra várás keserű élményéből megváltva nem győzi visszatérően hangsúlyozni a hálaadás szükségességét. Ma szinte az egész világ fut és a menekültek áradata keresi a befogadó országokat. A népek nagy elesettsége nemcsak a menekültek életét sújtja, az otthon maradottak reménytelensége is rettenetes. Akik megélték a fenyegetettség, börtön, menekülés nyomorúságát, azok igazán hálát adhatnak.

De nemcsak a testi rettentések nyomorúsága a baj. A lelki elesettség, a bátortalanság, a tűrőképesség hiánya, a hit nélküli ember kapkodása mind-mind tehertételek. Amilyen gazdag az eláltató szórakozások listája, olyan gazdag a modern élet félelem-sorozata is. A nagy Csábító, a Sötétség Fejedelme szüntelen dolgozik, hogy az Isten munkáját lerontsa. S ennek hatalmából csak az Isten Fia szabadíthat meg. Ő tördeli le a félelem vasbilincseit és tépi szét a szenvedélyek és átkos kívánságok láncolatát. A IGE KARDJA a győzelmes erő, melyet tanítványainak ad. Akik nyomorúságukból felkiáltanak, azok megtapasztalják szabadító erejét. Nevében van a gyógyulás, az erő, az imánk meghallgatása. A Vele való kapcsolat az egyetlen biztosíték életünk megtartása felől.

A zsoltáros hálaadásra szólítja fel azokat, akik az Ő megtartó szeretetét megtapasztalták. Az emberek igen hamar felejtenek. Ezért kell emlékeztetni őket a hálaadásra, köszönetre. Milyen szomorú kép, hogy kilenc meggyógyított leprás közül csak egy tudott visszamenni Jézushoz köszönetet mondani. Annál szebb a példa, hogy a meggyógyított vak leborult hálát adni eléje. 

107. zsoltár: Dícsérjétek az Urat, mert nagy ő jóvolta…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu