Napi ige és dicséret (2023. szeptember 25.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Olvasásra ajánlott igeszakasz: Apostolok cselekedetei, 9. rész 1-9. versei

Mai újszövetségi igénk: Az apostolok cselekedetei 9. részének 4-5. versei:

4, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: “Saul, Saul, miért üldözöl engem?”
5, Ő pedig megkérdezte: “Ki vagy, Uram?” Az így válaszolt: “Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.

dr. Gyökössy Endre lelkipásztor (Újpest-Újváros) gondolatai: 

Közel kétezer évvel ezelőtt ki gondolta volna, hogy a damaszkuszi úton feltűnik az új korszak küldötte, az üdvtörténet, sőt a világtörténelem új korszakáé? Ott az égi villanás halálra sújtott egy húszéves vakbuzgó farizeust: Sault (mert tulajdonképpen halálát lelte ott); és a villanás után felkelt: Pál apostol.

Az Ige nem arról beszél; hogyan történt ami történt, hanem arról, hogy mi történt!

Először is beteljesült az Ige, amit Jézus Krisztus mondott: ” A gyülekezetből majd kizárnak titeket, sőt jön idő, hogy aki megöl titeket, mind azt hiszi, hogy ezzel Istennek szolgál” (János 16,2). Íme, Saul az, akin keresztül megvalósul a prófécia.

A damaszkuszi út második üzenete: a szólítás felülről érkezik, mint egy mennyei ellentámadás. Saul leroskad a felvillanó fény alatt – és meghal. Csak ezzel a szóval lehet kifejezni azt, ami ott Saullal történik. A “mennyei ellentámadás” telibe találja a szívét, és akit ott kísérői felszednek a porból, az már nem Saul! Aki ott feláll, az igazán most él először, és valójában már Pál. Íme, a fanatikus és bátor ifjú lovast – kézen fogva vezetik. Aki azt hitte, hogy mindent tisztán lát és meg fog látni; most vakon tapogatózik. És aki embervérre szomjazott, most három napig nem iszik és nem eszik. Három napig van a mélyek mélyén – mint ama Názáreti nagypéntek és húsvét között.

A damaszkuszi útnak van egy figyelmeztetése is számunkra. Damaszkuszi úti megtérés csak egy volt. Saulé. De “Damaszkuszi út” annyi van, ahány ember! Ahány élet. És ezen az élet-úton bármikor és bárhol elibünk állhat valamiképpen az Úr! Vannak közöttünk, akik már tudják, hogyan cselekszi ezt. Vannak, akik még ezután fogják megtapasztalni. Rendszerint úgy cselekszi, hogy megszólít. Mint Sault: “Saul, Saul, miért üldözöl engem?” 

Aki egyszer meghallja a megszólító Krisztust, az titkot tud meg: azt, hogy addigi életében tulajdonképpen mindig is Krisztussal volt ügye és baja! Hogy “csak ellene vétkezett” és az Ő üldözője volt akarattal, akaratlanul. Mint Saul. Hiszen így mondja neki is a titkot Jézus: “Én vagyok Jézus, akit üldözöl.”

Ha egyszer megszólít téged Jézus, és megtudod a titkot: “ne keményítsd meg a szívedet” – hogy élj!

299. dicséret: Jézus hív, bár zúg, morajlik…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu