Napi ige és dicséret (2023. szeptember 4.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt második levele 6. részének 14. verse:

Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

John R.W. Stott gondolatai: 

A keresztyén élet nem csupán magánügy. Ha újjászülettünk és bekerültünk Isten családjába, akkor nemcsak Isten lett Atyánkká, hanem szerte a világon minden keresztyén valamennyi népből és felekezetből testvérünk lett Krisztusban. Az Újszövetségben a keresztyének által leggyakrabban használt megszólítás egymás között a “testvér”. Ez nagy kitüntetés. De ne gondoljuk azt, hogy elég Krisztus egyetemes Egyházához tartozni, csatlakoznunk kell annak valamelyik helyi ágához. Minden keresztyén ember helye a gyülekezetekben van, hogy ott Istent imádja, közösséget vállaljon a többi taggal és tanúskodjon hitéről. Jogosan merül fel a kérdés, hogy melyik, illetve milyen gyülekezethez csatlakozzunk. Ha már van kapcsolatod valamelyik gyülekezettel, akár mert ott nevelkedtél, akár mert mostanában ott többször megfordultál, akkor nem lenne bölcs dolog ezt a kapcsolatot megszüntetni – hacsak nem késztet nyomós ok rá. Ha nincs ilyen jellegű elkötelezettséged, akkor a gyülekezet megválasztásában két szempont vezethet. Az egyik a lelkészre, a másik a gyülekezet tagjaira vonatkozik. Tedd fel magadban ezeket a kérdéseket. Olyan-e a lelkész, aki alárendeli magát a Bibliának úgy, hogy igehirdetéseiben magyarázza az Írás jelentését és alkalmazza a mai életre? El lehet-e mondani a gyülekezetről, hogy legalább megközelítőleg olyan közösség, ahol a tagok szeretik Krisztust, egymást és minden felebarátjukat? 

A vasárnapi istentiszteleten való részvétel keresztyén kötelesség. Továbbá a keresztyén felekezetek mind egyetértenek abban, hogy az Úr vacsorája, a kenyértörés az istentisztelet központi része, mert abban emlékezünk meg Megváltónk haláláról, testvéri közösségben egymással.

Remélem azonban, hogy ezek alapján senki sem gondolja, hogy a közösség csak vasárnapi vendégeskedés. A testvéri szeretet hatalmas, új élmény a keresztyén ember életében, aki a testvérek körében a barátság új mélységeit fedezi fel. Természetes, hogy ezután a legmeghittebb barátait keresztyének közül választja, élete társáról nem is szólva.

455. dicséret: Testvérek, menjünk bátran…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu