Napi ige és dicséret (2023. szeptember 5.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Péter apostol első levele 5. részének 8. verse:

Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen.

dr. Sarkadi Nagy Pál lelkipásztor gondolatai: 

A Sátán támadásának célja: Isten gyermekének az elpusztítása. Nem akar félmunkát végezni. Isten munkáját teljesen tönkre akarja tenni. A mi Urunk hitünk teljes odaadását kívánja tőlünk, ezért a Sátán nem nyugszik addig, amíg a hívő ember életét teljesen tönkre nem tette. Jézus az ördögöt a hazugság atyjának nevezi. Munkájához tartozik, hogy becsapja az embert. Sokszor a halálos mérget édessé teszi számunkra.

Milyen jó, hogy Isten határt szabott rettenetes erejének. Ha a harc csak a Sátán és mi közöttünk folyna, akkor a helyzetünk valójában reménytelen lenne. De ez a harc nem csupán a miénk, hanem az Istené is. Mit kell tennünk a Sátán támadása ellen? Erősen meg kell állnunk a hitben. Ha támad bennünket, ne keressünk a futásban menedéket. Vannak ugyan kísértések, melyekben a legjobb védekezés, ha kifutunk belőlük, de amikor a Sátán támad, fel kell készülni a harcra. Ebben az esetben a futás gyávaság lenne, mely pusztulásunkat jelentené.

Pál azt írja az efezusiaknak, hogy öltözzék fel az Istennek minden fegyverét, hogy a gonosznak ellen tudjanak állni. Akik a Krisztus nevében küzdenek, azokkal Krisztus velük van a harcban, amint Pál írja: “Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk” (2Kor.4,9).

236. dicséret: Mindenek meghallják és jól megtanulják…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu