Napi ige és zsoltár (2021. december 13.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 11. részének 13-16. versei:

13, Magatokban ítéljétek meg: illendő dolog-é asszonynak fedetlen fővel imádni az Istent?
14, Avagy maga a természet is nem arra tanít-é titeket, hogy ha a férfiú nagy hajat visel, csúfsága az néki?
15, Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, ékesség az néki; mert a haj fátyol gyanánt adatott néki.
16, Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Változó szokások
Az asszonyok fejviselete és hajviselete dolgában az apostol nyilván a maga korának a nyelvén szól. Nem örökre érvényes törvény az minden idők keresztyénei számára, amit ő itt a korabeli korinthusiaknak mond. Ilyen alárendelt kérdésekben korok, népek, viszonyok szerint nagyon különböző képpen alakulhat a keresztyének magatartása. Ma az apostol is másképpen beszélne.De lényegében ma is ugyanazt mondaná: tartsák magukat a keresztyének az illendőség uralkodó szabályaihoz az ilyen alárendelt kérdésekben. Ezek a szabályok változhatnak, de azért nem megvetendők. Isten azok által is fegyelmezi az embereket és igazgatja az életet. Krisztus híveinek sohasem az a dolguk, hogy kirívó módon szembe helyezkedjenek a környezetük szokásaival!És az apostol ma is a lelki jó összhang próbáját látná abban, hogy egyesek hogyan tudnak beleilleszkedni a közös rendbe ilyen mellékes kérdések dolgában is. Még ha valaki elavultnak tart is valamilyen szokást, azért nem szabad “versengést”, vagy vitákat és ellentéteket támasztania, mert “az Isten gyülekezeteiben” az nem helyénvaló, hogy kis dolgok megzavarják a nagy egyezséget!

119. zsoltár: Az oly emberek nyilván boldogok…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?