Napi ige és zsoltár (2021. november 18.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 7. részének 25-31. versei:

25, A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint a ki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelreméltó legyek.
26, Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelenvaló szükség miatt, hogy tudniillik jó az embernek úgy maradni.
27, Feleséghez köttettél? Ne keress elválást. Megszabadultál feleségedtől? Ne keress feleséget.
28, De ha veszel is feleséget, nem vétkezel; és ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik; de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. Én pedig kedveznék néktek.
29, Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért a kiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna.
30, És a kik sírnak, mintha nem sírnának; és a kik vigadnak, mintha nem vigadnának; a kik vesznek, mintha semmijök sem volna.
31, És a kik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert elmúlik e világnak ábrázatja.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Elmúlik e világ
“Az idő rövidre van szabva”. Ebből a szempontból nézi az apostol a földi sorsnak dolgait. Úgy érzi: közel van az Úr Jézus Krisztusnak visszajövetele, aki ítéletével megsemmisíti ezt az egész földi világot. – Azóta sok évszázad telt el. De ez a kérdés nem az évek számán fordul meg! Mi is úgy érezhetjük: minden pillanatban jöhet a vég és csak rövid átmenet az, ami most van!
Ezért számunkra is irányadó az apostol tanítása: minden földi ügyünk, örömünk és bajunk úgy legyen, mintha nem is volna. A hazafelé tartó utas siet és nem ér rá útközben nagyon belefelejtkezni sem a gyönyörködésbe, sem a panaszkodásba. Tudja, hogy minden állomás hamar elmarad mögötte. Nem adhatjuk oda szívünket ebben a világban semminek a rabságába sem, amikor ott túlnan vár az Úr!
És azért is jó megfogadnunk az apostolnak azt a tanítását is,hogy “jó az embernek úgy maradni”. Nem lehet olyan nagyon fontos az, hogy földi sorsunkat így vagy amúgy alakítsuk, amikor itt minden csak rövid átmenet dolga. Az élet megmentése vagy eljátszása nem azon fordul meg: ki milyen körülményeket teremt itt a maga számára, hanem azon, hogy ki-ki, amiben van, hogyan készül az örök jövendőre?

90. zsoltár: Tebenned bíztunk eleitől fogva…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

Vélemény, hozzászólás?