Napi ige és zsoltár (2021. november 19.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 7. részének 32-35. versei:

32, Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. A ki házasság nélkül van, arra visel gondot, a mi az Úré, mimódon kedveskedhessék az Úrnak;
33, A ki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a feleségének.
34, Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. A ki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind lelkében; a ki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a férjének.
35, Ezt pedig a ti hasznotokra mondom; nem hogy tőrt vessek néktek, hanem hogy illendőképen és állhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz háboríthatatlanul.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Egy urat szolgálni
Nyilván igaza van az apostolnak: aki házasságban él, sok olyan gond és kötelesség terhét kell viselnie, amitől mentes a magános ember. És mindez elvonhatja figyelmét az Úr szolgálatától, és megoszthatja szíve odaadását. Ezért örült az apostol oly nagyon a maga független, szabad életének. És nem is csak a házasságról áll ez, hanem egyéb földi kapcsolatainkról is.
De az apostol maga is érzi, hogy ez az igazság könnyen félreérthető: “tőrt vethet” vele olvasóinak, ami pedig nem szándéka. Mert nem azt akarja vele mondani, hogy csak az szolgálhat teljes hűséggel és szent odaadással az Úrnak, akinek az élete evilági hivatás kötelékeivel nincsen másokhoz odakötözve. Súlyos tévedés volna azt hinni, hogy csak az lehet Istené, aki senki másé!
Csak figyelmeztetni akarta az apostol olvasóit a földi kapcsolatokban és kötelességekben rejlő kísértésekre. Szemébe kell nézni ennek a veszedelemnek és meg kell küzdeni vele, hogy evilági életünk sokféle tekintetei ne “háborítsanak” meg “az Úrhoz való ragaszkodásunkban”. Ha emberek gondját viseljük, tetszését keressük, körülményeit szolgáljuk, azt is az Úrért tehetjük!

119. zsoltár: Az oly emberek nyilván boldogok…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?