Napi ige és zsoltár (2022. április 22.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai igénk; 97. zsoltár 1. verse

Az Úr Isten regnál, Ő az erős király,
Kin mind e föld örvendjen,
Minden sziget örüljön!
Felhő áll előtte, és homály körüle,
Ő törvényszékinekÉs ítéletinekÁll erős törvénye.

Oswald Chambers gondolatai:

Az Isten Szellemétől újjá nem született ember szerint Jézus tanításai nagyon egyszerűek. De ha megkereszteltettünk Szentlélekkel, rájövünk, hogy “felhő áll előtte,és homály körüle”. Ha szorosabb kapcsolatba kerülünk Jézus Krisztus tanításaival, kezdjük a dolgokat valódi mivoltukban látni. Jézus tanításainak megértésére csak egyetlen egy mód van: ha a Szentlélek világossága átjárja bensőnket. Ha még sohasem oldottuk le sarunkat lábunkról (2. Mózes 3,5), azaz nem hagytuk abba a vallásos közhelyek mondogatását, és ha még sohasem szabadultunk meg attól a nyegle bizalmaskodástól, amivel Istenhez szoktunk közeledni, akkor még az is kérdés: voltunk-e valaha is az Ő jelenlétében.

Azok az emberek, akik fecsegnek és bizalmaskodnak előtte, még sohasem találkoztak Jézus Krisztussal. Miután  felszabadult örömmel és meglepetve felismerted, mit tesz Jézus Krisztus, áthatolhatatlan homályba jutsz, hogy ráébredj: kicsoda Ő.

Jézus mondta: “A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek; lélek és élet.” (János 6.63) A Biblia csak szóhalmaz volt nekünk, – felhő és homályosság, – de a szavak hirtelen szellemmé és életté válnak, mert Jézus Krisztus egy adott helyzetben újra mondja nekünk őket. Ezen az úton szól Isten hozzánk, nem álmok és látomások által, hanem Igéjében. Istenhez csak a legegyszerűbb úton, az Ige által juthat el az ember.

97. zsoltár: Az Úr Isten regnál…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?