Napi ige és zsoltár (2022. december 12.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református tiszteletes

Kedves Testvérek!

Mai igénk: Az 54. zsoltár

Zsoltárok könyve, 54. zsoltár 5. verse

Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre.

Református énekeskönyv, 54. zsoltár 2. verse

Mert ellenségim kevélyen reám támadnak és kergetnek,
És engem halálra keresnek, eszükbe sem jut az Isten.
De az Isten megtart engem, kegyelmességét megmutatja,
És segedelmét hozzám nyújtja, jóra vezérli életem.

Simon Attila lelkipásztor (Tamásváralja) gondolatai:

Ha e zsoltár keletkezésének korába utazunk vissza, akkor egy olyan embert látunk magunk előtt, aki imádságában kitör az idegenek, azaz Istentől elidegenedett és kegyetlenek, azaz a másik ember javát nem nézők ellen, mert lelkében akarják megrontani, el akarják távolítani Istentől. Olyan elvilágiasodott, hatalomért és pénzért Istent elhagyó emberek keserítik meg életét, “akik nem is gondolnak Istenre”. Ráadásul ezek az emberek valamikor Isten-szolgák voltak.

Mindig nagy veszélyt jelentett a keresztyén ember számára is a földi élethez tartozó kincsek csalogatása. Nagyon nehéz ellenállni, amikor a hatalom és a pénz megcsillantja a földi siker és boldogulás lehetőséget. Sokan választották és választják a mindenben megelégítő és minden nyomorúságból megszabadító Úr helyett ezt a másik lehetőséget. Sőt, a zsoltáros úgy látja, hogy e kettő jól megfér egymás mellett a körülötte élők életében és gondolkodásában. Jézus világosan mondja, hogy nem lehet két Úrnak szolgálni, és aki nincs Vele; ellene van.

Imádkozzunk Istenhez, hogy legyen a mi lelkünknek támogatója, tartsa távol tőlünk az ilyen embereket és hatásukat, segítsen, hogy a jó részt válasszuk mindenkor és mindenkorra!

54. zsoltár: Tarts meg Uram, én Istenem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu