Napi ige és zsoltár (2022. december 22.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai igénk: A 6. zsoltár

Zsoltárok könyve, 6. zsoltár 9-10. versei:

9, Távozzatok tőlem mind, ti bűnt cselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát.
10, Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat.

Református énekeskönyv, 6. zsoltár 8-9. versei:

8, Azért éntőlem menjetek, kik gonoszságban éltek; Távozzatok innen! Mert az Úr kiáltásom, meghallgatá sírásom. És bevőn kedvében.
9, Könyörgésem meghallgatja az Úr, és elfogadja én imádságomat. És amit tőle kérek, minden jókat megnyerek, úgy kívánja jómat.

Charles Haddon Spurgeon gondolatai:

Ez az én tapasztalatom is. Pecsétet üthetek rá, hogy Isten ígérete igaz. Sok-sok alkalommal csodálatosan meghallgatta szolgája imádságát, és most is meghallgatja könyörgéseimet, nem fordítja el fülét tőlem. Áldott legyen érte szent neve!

Annyi bizonyos, hogy a zsoltáros bizalmában rejtőző ígéret nekem is szól. Hadd tegyem magamévá hittel: “imádságomat elfogadta az Úr”. Elfogadja, nem felejti el, és úgy és akkor teljesíti majd, ahogy és amikor szerető bölcsessége ezt a legjobbnak tartja. Szegényes kis imámat a nagy Király elé viszem. Ő pedig meghallgat és kegyelmesen elfogadja kérésemet. Ellenségeim nem hallgatnak meg, de az én Uram meghallgat. Azok kigúnyolják könnyes imáimat, de az én Uram nem. Ő meghallgatja és szívén viseli könyörgéseimet.

Micsoda fogadtatás ez nekem, szegény bűnösnek. Mi elfogadjuk Krisztust, az Úr pedig – Fia érdeméért – elfogad minket és imáinkat. Áldott legyen ez a drága név, amely szabad utat biztosít imáinknak még az arany kapun át is.

Uram, taníts engem imádkozni. Hiszem, hogy meghallgatod könyörgésemet. Ámen!

6. zsoltár: Uram, te nagy haragodban…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu