Napi ige és zsoltár (2022. december 28.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levele 3. részének 3. verse:

… a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

Oswald Chambers gondolatai:

A levelekben Isten Szentlelke bizonyságot tesz arról, hogy milyen egyszerűen, de mindenható biztonságban van elrejtve életünk a Krisztussal Istenben. Úgy beszélünk, mintha megszentelten élni a legbizonytalanabb dolog lenne, pedig ez a legbiztosabb, mert Isten mindenható hatalma van benne és mögötte. A legbizonytalanabb az, ha megpróbálunk Isten nélkül élni. Ha felülről születtünk, a legkönnyebb Istennel igazi kapcsolatban élnünk és a legnehezebb letérnünk a helyes útról; csak figyeljünk Isten intéseire és járjunk világosságban.

Amikor elgondoljuk, hogy mit jelent szabadnak lenni a bűntől, megtelni Szentlélekkel és a világosságban járni, egy nagy hegység csodálatos, magas hegycsúcsát képzeljük magunk elé, akkor így szólunk: “Ó, én soha nem tudnék ott fent élni!” De amikor Isten kegyelméből odaérünk, úgy találjuk, hogy nem is hegycsúcs az, hanem fennsík, ahol tágas térség van az életre és növekedésre. “Kiszélesítetted lépésemet alattam” (18. zsoltár 37.).

Amikor valóban meglátod Jézust, már nem tudsz kételkedni benne. Többé nem tud megzavarni semmi, ha látva Őt, hallod a hangját: “Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!” (János 14,1). Amikor Ő jelen van, bensőleg lehetetlen kételkedned. Valahányszor Jézus személyesen megérint, szavai valósággá lesznek előtted: “Békességemet adom neked!” Olyan békesség ez, mely az egész embert betölti tetőtől-talpig; elfojthatatlan, boldog bizalom. “Életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben” – Jézus Krisztus rendíthetetlen békességében részesülsz.

18. zsoltár: Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu