Napi ige és zsoltár (2022. július 14.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai igénk: A 17. zsoltár

Zsoltárok könyve, 17. zsoltár 1. verse:

Dávid imádsága:
Hallgasd meg, Uram, az igazságot, vedd észre könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról.

Református énekeskönyv, 17. zsoltár 1. verse:

Hallgasd meg igazságomat, 
Én kiáltásom, Uram, értsd meg! 
Hozzám figyelmezz és tekintsd meg 
Szívbéli imádságomat! 
Ítéletet tetőled várok, 
Nézd meg ügyem, láttass törvényt: 
Ítélj meg igazság szerint, 
Mert én álnoksággal nem járok.

Erdei Árva István lelkipásztor (Szamoskóród) gondolatai:

Ez a zsoltár Dávid imádságát mutatja be. Nagyon sokan életüknek egy bizonyos pontján imádkoznak, még akkor is, ha nem tartják magukat hívő vagy vallásos embernek. A nehézségekkel és tehetetlenséggel teli időszakban az ember már önkéntelenül is összekulcsolja a kezét. Néha pedig jön a keserű tapasztalat, hogy az imában elmondott kívánságaink nem teljesültek.

A fenti igében van egy nagyon fontos dolog, Dávid imádsága “nem jő csalárd ajakról”. Sokszor még a hívőnek tartott emberek is mondanak hazug imádságokat, elmormolják a Jézustól tanult imádságot és még más, jól betanult imádságokat is, közben pedig életük az imádsággal egészen ellentétes.

Figyeljük meg, hogy imádságaink nagy része kérésekből áll, ezért úgy gondolom, hogy néha meg kellene vizsgálnunk ezeket a kéréseket. Milyen szándék vezérel? Kinek a javát szolgálom a kéréseimmel? Bátran vállaljuk az Isten elé vitt kéréseinket vagy csak a pillanat hevében, a gyermekhez hasonlóan, a megkívánt dolgot kérjük is? Hányszor imádkozunk valakinak a megtéréséért, megjavulásáért csak, hogy nekünk legyen nyugodt, kényelmes életünk? Ne felejtsük el, hogy amikor Jézus imádkozni tanított, mielőtt a mindennapi kenyeret kérte, még elmondta, hogy: “legyen meg a te akaratod”.

17. zsoltár: Hallgasd meg igazságomat…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?