Napi ige és zsoltár (2022. június 7.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 3. részének 14-15. versei:
14, És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie.
15, Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Máthé Róbert lelkipásztor (Patóháza) gondolatai:

Hogy a kiemelt igeszakaszt megérthessük, szükséges ismernünk egy nagyon fontos ószövetségi történetet, melyet a 4Mózes 21-ben olvashatunk. Arról van szó, hogy Isten választott népe zúgolódik Isten ellen, haragra ingerli az Urat, büntetésből pedig mérges kígyók lepik el a tábort és halálos marásaik miatt sokan meghalnak. A nép beismerve bűnét, kéri Mózest, hogy imádkozzék a kígyók ellen. Mózes azt a parancsot kapja Istentől, hogy egy magas póznára tűzzön fel egy rézkígyót “és ha valaki megmarattatik és feltekint arra, életben maradjon”.

I. A Biblia jelkép-rendszerében a kígyó a gonosz, a kísértő, a bűn kifejezője. A bibliai ember nem szereti a kígyót, sőt utálattal irtózik tőle. A kígyó veszélyes, ravasz, megbízhatatlan, a legmegfelelőbb pillanatban támad. A kígyóban megszemélyesített bűn az embert mardossa, sőt el is pusztítja. Amikor engedetlenek vagyunk, zúgolódunk Isten ellen, Őt haragra ingereljük. Ha Istentől eltávolodunk, nincs ki megvédjen a bűn ellen, mely alattomosan besurran az életünkbe, ravaszul befészkeli magát, majd pedig képes halálra, kárhozatra mardosni.

II. Fontos, hogy megtanuljunk, mindig bűnbánattal Istenhez kiáltani, ahogy a pusztában szenvedő nép is tette. “Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat.”

III. Isten könyörülő és irgalmas. Az Ő egyszülött Fiát ajándékozza, hogy a keresztfára szegezzék, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, hogy bűneink miatt el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen.

IV. Az emberi életed nagy kérdése, hogy tudsz-e bűneidből a “póznán” függő Krisztusra tekinteni? Mert csak az menekül meg, aki feltekint. Ha csak a sebeidre, a kígyó-marásokra tekintesz, és sajnálod, sajnáltatod magad, nem jutsz semmire. A szabadulás a felfelé, a keresztfára, az Istenre tekintéssel kezdődik!

6. zsoltár: Uram, te nagy haragodban…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?