Napi ige és zsoltár (2022. május 12.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt református lekész

Kedves Testvérek!

Mai igénk: A 119. zsoltár versei:

Zsoltárok könyve: 165. szakasz: A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.

Énekeskönyv: 83. versszak:
Nagy békességük vagyon azoknak,Kik szeretik a te szent törvényedet,Semmi veszélyben el nem botolnak.Várom, Uram, a te üdvösségedet!Abban forgatom minden gondomat, Hogy cselekedjem parancsolatidat.

Charles Haddon Spurgeon gondolatai:

Ha igazán szeretjük ezt a drága könyvet, a Bibliát, nagy békességünk lesz az élő Istentől, és igazi menedéket találunk. Éljünk szüntelenül közösségben az Igével, és akkor olyan békesség lesz a szívünkben, amelyet semmi más nem adhat meg. A Szent Szellem az Ige által vigasztal és elhinti jótékony hatását, és lecsendesíti szívünk viharait.

Akiben gazdagon lakozik Isten Igéje, az nem fog megbotlani semmiben. Naponta felveszi és örömmel tudja viselni keresztjét, felkészül a próbákra, és nem keseredik meg, akármilyen nagyok és nehezek is azok. A gazdagság sem téríti le útjáról, mint olyan sokakat, de a szerencsétlenség sem töri meg úgy, mint annyi más embert, mert felül tud emelkedni külső életének változó körülményein. Mikor az Úr a hitnek valamely nagy titka elé állítja, amelytől mások így kiáltanak fel: “Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt?” (János 6.60), a hívő alázatosan elfogadja azt, mert (értelmi) kételyeit legyőzi az Úr törvénye iránt érzett mélységes tisztelet. Neki ugyanis Isten törvénye a legfőbb tekintély, amely előtt örömmel meghajol. Urunk, munkáld bennünk a mai napon is ezt a szeretetet, békességet és nyugalmat.
119. zsoltár: Az oly emberek nyilván boldogok…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?