Napi ige és zsoltár (2022. november 14.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai igénk: A 49. zsoltár

Zsoltárok könyve, 49. zsoltár 4. verse:

Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány.

Református énekeskönyv, 49. zsoltár 1. verse:

Hallgassátok meg minden nemzetek, e föld lakói jól figyeljetek,
Köznépek és a főrenden valók, minden szegények és gazdagok!
Az én szájam szól nagy bölcsességet, és elmém gondol jó értelmeket;
E példára magam is figyelmezek, hegedűszóban szép mesét jelentek.

Somfalvi Edit lelkipásztor (Túrterebes) gondolatai:

A negyvenkilencedik zsoltár érdekes tanítás a maga nemében, olyan, mintha a prédikátor vagy a példabeszédek szerzője írta volna! Az ima, az áhítatos lélek együtt van a tudományos ismerettel, a tiszta gondolatokkal és mindezt zenei aláfestéssel, elmesélve hozza a hallgatósága tudomására. Istennel való kapcsolata bátorrá és nyugodttá teszi, nem fél sem a gonoszoktól, sem a gazdagok hatalmától. Mindenki tudomására hozza, hogy mivel senki sem válthatja meg a más életét, az igazi hatalom minden látszat ellenére egyedül Istennél van. A tizenegyedik vers szerint a halál előtt mindenki egyenlő: “A bölcsek is meghalnak; együtt vész el bolond és ostoba, és gazdagságukat másoknak hagyják.” Sokan és sokat tesznek a gazdagságért és hírnévért, de teljesen fölöslegegsen, mert mindenki “hasonlít a barmokhoz, amelyeket levágnak.” Kemény szavak ezek a gazdagságukra büszke embereknek, a hatalmukban és családi kapcsolataikban bízóknak. Bár ezen a világon vannak követőik, mert tetszetős, ahogyan a világ előtt mutatkoznak, igazából “a halál legelteti őket.” A kemény tanító bizonyságtételek után következik a meggyőződés, amivel Istenhez kötődik a zsoltáros: “Csak Isten válthatja meg ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem” (16. vers). A meggazdagodók sokszor okoztak félelmet a környezetükben, mert a gazdagsággal hatalom is jár, de a szerző erős szavakkal vígasztalja az olvasót, hallgatót: “Mert semmit sem vihet magával, ha meghal; dicsősége nem száll le utána” (18. vers), sőt az utolsó versek semmi jót nem ígérnek, nincs a halálban remény és jövő. A zsoltáros még nem tud Isten megoldásáról Krisztusban, de abban biztos, hogy földi gazdagság és hatalom semmit sem használ. Mi se töltsük a drága életünket annak megszerzésével, főleg, hogy mi már ismerjük a megoldást és a jó hírt Krisztusban! 

49. zsoltár: Hallgassátok meg minden nemzetek…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu