Napi ige és zsoltár (2022. november 9.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai igénk: A 47. zsoltár

Zsoltárok könyve, 47. zsoltár 9. verse:

Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az ő szentségének trónján.

Református énekeskönyv, 47. zsoltár 4. verse:

Őnéki minden jól énekeljen! Mert minden népek néki engednek.
Királyi székben ül nagy kegyesen. A fejedelmek Őhozzá gyűlnek,
Mint Ábrahámnak Istenét áldják alázatosan, néki szolgálván.

Kovács Mátyás Péter lelkipásztor (Sándorhomok) gondolatai:

A kiválasztott rövid igeszakaszból az derül ki, hogy Isten uralkodik minden nemzet felett. A héber szöveget – Isten uralkodik – úgy is lehet fordítani, hogy Isten király lett. Ez azonban azt jelentené, hogy azelőtt nem volt király. Baálról joggal mondhatták, hogy király lett, hiszen a mítosz szerint évente lement az alvilágba, és tavasszal mindig feltámadt. Ekkor üdvözölték hívei: Király lett Baál! De az Úr sohasem vesztette el királyságát, Ő örökkévaló Király.

Gondoljuk végig életünket, és próbáljuk meg azt észrevenni, hogy a mi életünkben is milyen sok ilyen “király” lett, melyek mindenkinél és mindennél fontosabbak. Király lett életem számára egy elit közösség, melynek tagja lettem, de valami történt, és a királyság lehanyatlott. Király lett számomra az élvezetek hajhászása, de egy idő után testi egészségem és lelki békém a porba hullott. Királyi helyet töltött be életemben az anyagi javaknak a felhalmozása, de egyszer valamiben rosszul döntöttem, és a trón is elkorhadt alólam. És hány ilyen király uralkodott, vagy uralkodik a jelenben is a szívemben, de ezek egyszer mind elmúlnak.

Az Igénk arról szól, hogy Isten királysága örök. Nem tűnik el, hanem megmarad mindenkor. Egy ilyen Király uralma alatt, aki szereti az övéit, és Fiát adta értünk, egy ilyen Király vezetése alatt érdemes élni. Tegyük ezt mindannyian!

47. zsoltár: No, minden népek, örvendezzetek…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu