Napi ige és zsoltár (2022. október 7.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Máté evangéliuma 5. részének 8. verse:

Boldogok, a kiknek a szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.

Charles Haddon Spurgeon gondolatai:

Tisztaságra, főként szívünk tisztaságára kell törekednünk. Ha belülről a Szent Szellem és az Ige tisztít meg bennünket, akkor a megszentelődés és az engedelmesség által kívülről is tiszták leszünk. Szoros kapcsolat van a szív hajlandósága és a megértés között: ha azt szeretjük ami rossz; nem érthetjük meg a jót. Ha a szívünk szennyes, szemünk is homályos lesz. Hogyan láthatnák meg a Szent Istent azok, akik a tisztátalan dolgokat szeretik?

Mekkora kiváltság, hogy már itt is megláthatjuk Istent! Ha csak egy pillantást is vethetünk rá, az már a mennyország a földön! A tiszta szívűek Krisztus Jézusban látják az Atyát. Látjuk Őt, igazságát, szeretetét, szándékát, felségét, szövetségét, valóban Őt magát látjuk a Krisztusban. De mindezt csak olyan mértékben fogjuk fel, amilyen mértékben távol tartjuk a bűnt szívünktől. Csak akik igazán kegyesen akarnak élni, azok mondhatják: “Szemem állandóan az Úrra néz” (25. zsoltár). Mózes kívánsága: “Mutasd meg nekem dicsőségedet!” (2Móz 33,18) csak akkor teljesedhet be a mi életünkben is, ha megtisztítjuk magunkat minden vétektől. Akkor “olyannak fogjuk látni Őt, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát” (1János 3,3). Az Atyánkkal megtapasztalt közösség gyönyörűsége és a mennyei színről-színre látás reménysége sarkalljon bennünket arra, hogy tartsuk tisztán szívünket és az életünket.

Urunk, adj nekünk tiszta szívet, hogy megláthassunk Téged!

25. zsoltár: Szívemet hozzád emelem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?