Napi ige és zsoltár (2023. április 24.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: Ézsaiás könyve 43. részének 1-3a 5-7. versei:

1, De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izráel: ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
2, Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.
3, Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! 

5, Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek.
6, Ezt mondom északnak: Add ide! – és délnek: Ne tartsd fogva! Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről,
7, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam.

Johannes Thiele lelkipásztor (Maria Laach) gondolatai: 

Ezekben a versekben Ézsaiás próféta igehirdetésének a szíve lüktet. Hogy miért, az könnyen megmagyarázható. Mert szeretetről van bennük szó és ez a szeretet gyújtotta fel a próféta szívét is. Az ige ujjongó alaphangja annak a szabadításnak szól, amit Isten készített népének.

“Neveden szólítottalak…” – ez a szeretet szava, a közelség ígérete, valami megfoghatatlan bizakodás a szeretet erejében. Ha Isten megszólításának van értelme, az csak a szeretet hátteréből érthető, az Isten és te közötted meglévő szeretetből. A kettőtök közötti viszony átfogja az érzések egész skáláját, ahogy az a szerelmesek között ismerős.

Hogy itt egy egész nép a “Te”, a partner, azon ne csodálkozzunk. “Tűzbe megyek érted” – ez a mindennapos szólásmondás itt más értelmet nyer: a megmentés ígéretét jelenti, amit Isten megsanyargatott, nyomorult népe várhat Urától: oltalmat, hűséget, megtartást; talán a legszebb és legmélyebb jelentését annak, amit a Biblia “kiválasztáson” ért. Hisz a kiválasztás is a szerelemnek egy eseménye: sokak közül előnyben részesítés, többre tartás, kitüntetés.

Megfoghatatlannak tűnik, hogy a száműzetésben élő, elgyökértelenedett embereknek egy ilyen jelentéktelen, szerencsétlen kis csoportja részesül éppen ebben a kiváltságban.

De: ti, éppen ti vagytok nekem kedvesek és drágák. Éppen titeket foglak utatokon elkísérni. Éppen nektek akarok bővölködő életet ajándékozni; idegenben, nélkülözések közt töltött életetek helyett új, más életet, szabadságban.

Ugyan hogyan válaszolhat Izráel Istennek erre a nagylelkű szerelmi vallomására? A próféta számára világos a felelet: követni ezt az Istent abban a hatalmas politikai megmozdulásban, amely a népet visszavezeti hazájába.

És mi, mit válaszolunk mi Isten szeretet-megnyilvánulására?

126. zsoltár: Mikor a Siont az Isten fogságból kihozá…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu